Đăng ký bán vé online tại Bến xe Huế

Từ ngày 14/01/2020, Bến xe Huế tiếp nhận đăng ký bán vé online từ các doanh nghiệp vận tải hoạt động tại bến. Hệ thống quản lý bán vé online của Bến xe Huế với nhiều tính năng hiện đại, dễ dàng sử dụng, sẽ giúp các đơn vị vận tải tiếp cận xu hướng cách mạng 4.0 trong lĩnh vực kinh doanh.

1. Sau khi đăng ký, đơn vị vận tải sẽ được cung cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý

2. Màn hình quản lý chung trực quan, cung cấp những thông tin quan trọng của hoạt động bán vé

3. Hỗ trợ đầy đủ các chức năng quản lý xe, quản lý tuyến xe, quản lý lịch trình.

Danh sách các xe của doanh nghiệp
Danh sách xe

 

Chỉnh sửa xe
Danh sách lộ trình
Chỉnh sửa lộ trình
Danh sách lịch trình
Chỉnh sửa lịch trình

4. Khi đã cài đặt đủ thông tin, bán vé online hoạt động, doanh nghiệp tiếp nhận thông tin giao dịch mua vé từ khách hàng

Danh sách các giao dịch mua vé
Chi tiết giao dịch của khách hàng

 

 

 

 

 

 

 

 
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp