Posts

Thu tiền xe cao hơn quy định

Ngày 12/11, tại hòm thư Điều hành (admin@benxehue.vn) của Công ty cổ phần Bến xe Huế tại địa chỉ website: benxehue.vn, nhận được phản ánh của hành khách vào hồi 18h10 cùng ngày phản ánh về hiện tượng thu tiền xe cao hơn quy định.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp