Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định

Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Toàn văn quyết định và phụ lục tại file đính kèm.

Note: Phụ lục hoạt động tại Công ty cổ phần Bến xe Huế chi tiết tải về tại đây.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp