Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 15/7/2022, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 927/QĐ-BGTVT Về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Công ty cổ phần Bến xe Huế thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định được biết, nghiên cứu, đề xuất đăng ký khai thác tuyến theo quy định.

Ảnh sưu tầm Internet.

Quyết định số 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 (gồm Phụ lục) của Bộ Giao thông vận tải tải về tại đây.

Phụ lục luồng tuyến hoạt động chi tiết tại Chi nhánh Bến xe phía Nam Huế xem tại đây

Phụ lục luồng tuyến hoạt động chi tiết tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc - Quảng Điền xem tại đây.

Quyết định 927/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ký và bãi bỏ các Quyết định sau:

1. Quyết định 4899/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

2. Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/06/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

3. Quyết định số 3848/QĐ-BGTVT ngày 29/10/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/06/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

4. Quyết định số 135/QĐ-BGTVT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2288/QĐ-BGTVT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

5. Quyết định số 2548/QĐ-BGTVT ngày 16/08/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

6. Quyết định số 189/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

7. Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

8. Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

9. Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/08/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

10. Quyết định số 667/QĐ-BGTVT ngày 19/04/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

11. Quyết định số 1725/QĐ-BGTVT ngày 19/09/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

12. Quyết định số 542/QĐ-BGTVT ngày 03/04/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

 

13. Quyết định số 1215/QĐ-BGTVT ngày 05/07/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp