Các tuyến ủy thác tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc Huế

Phần 2 - Các tuyến ủy thác bán vé tại phòng vé ủy thác Chi nhánh Bến xe phía Bắc (132B Lý Thái Tổ, P. An Hòa, Tp Huế) - Công ty cổ phần Bến xe Huế. Các đơn vị vận tải khi đến hoạt động làm giấy ủy thác bán vé, bàn giao mẫu vé, phương án giá, giấy đăng ký chất lượng dịch vụ, biểu đồ chạy xe và phương án hoạt động để niêm yết tại phòng vé ủy thác gửi đến quý hành khách. 

Mẫu ủy thác bán vé Công ty cổ phần Bến xe Huế

Mẫu đăng ký chất lượng dịch vụ của các Đơn vị vận tải.

Một số mẫu, giá vé ủy thác trên các tuyến, tại: PHẦN II. TẠI CHI NHÁNH BẾN XE PHÍA BẮC (Đặt vé qua số: 0234. 3588490 từ 5h đến 17h hàng ngày, Hotline: 0234 6285555)

🇦 TUYẾN QUẢNG NINH

🇧 TUYẾN VĨNH PHÚC - BẾN XE VĨNH YÊN

🇨 TUYẾN HẢI PHÒNG - BẾN XE THƯỢNG LÝ

🇩 TUYẾN HÀ NỘI - BẾN XE NƯỚC NGẦM

🇪 TUYẾN THANH HÓA - BẾN XE PHÍA NAM THANH HÓA

🇫 TUYẾN VINH - BẾN XE PHÍA BẮC VINH

🇬 TUYẾN QUẢNG BÌNH - BẾN XE BA ĐỒN

🇭 TUYẾN QUẢNG BÌNH - BẾN XE TIẾN HÓA

🇮 TUYẾN QUẢNG BÌNH - BẾN XE HOÀN LÃO

🇯 TUYẾN QUẢNG BÌNH - BẾN XE ĐỒNG HỚI

🇰 TUYẾN QUẢNG BÌNH - BẾN XE LỆ THỦY

🇱 TUYẾN QUẢNG TRỊ - BẾN XE HỒ XÁ

🇲 TUYẾN QUẢNG TRỊ - BẾN XE LAO BẢO

🇳 TUYẾN QUẢNG TRỊ - BẾN XE KHE SANH

🇴 TUYẾN QUẢNG TRỊ - BẾN XE ĐÔNG HÀ

🇵 TUYẾN QUẢNG TRỊ - BẾN XE QUẢNG TRỊ

DANH SÁCH CÁC PHÒNG VÉ TƯ NHÂN KHÁC TẠI BẾN XE PHÍA BẮC, Xin tham khảo tại link: http://benxehue.vn/danh-muc/tin-doanh-nghiep/gia-ve-tet-so-dien-thoai-cac-phong-ve-van-doanh-tai-ben-xe-phia-bac-hue

 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp