Cập nhật liên tục tuyến xe đang hoạt động tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc Công ty cổ phần Bến xe Huế

Công ty cổ phần Bến xe Huế xin gửi đến quý hành khách thông tin các chuyến xe (được cập nhật thường xuyên các tuyến xe và nốt giờ khai thác khi có doanh nghiệp hoạt động trở lại) đang hoạt động vào các nốt giờ thường xuyên phục vụ tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế, cụ thể các tuyến thường xuyên hoạt động tại các nốt giờ cụ thể như sau:

📌 Phòng vé Chi nhánh Bến xe phía Bắc xin liên hệ số: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣8️⃣4️⃣9️⃣0️⃣; Bộ phận Đăng tài: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣5️⃣2️⃣2️⃣7️⃣1️⃣6️⃣; Bộ phận An ninh: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣8️⃣4️⃣9️⃣1️⃣; Hotline Lãnh đạo Chi nhánh: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣6️⃣2️⃣8️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣; Liên hệ đặt vé: 0️⃣8️⃣8️⃣8️⃣9️⃣4️⃣1️⃣0️⃣8️⃣0️⃣

1️⃣ TUYẾN ĐI VĨNH PHÚC

✔️ Nốt 16h30 hàng ngày ☑️ Hãng xe Tiến Đạt Thành thuộc HTX vận tải ô tô Phú Lộc, Huế.

2️⃣ TUYẾN ĐI THANH HÓA

✔️ Nốt 18h hàng ngày ☑️ Hãng xe Nhật Xuân thuộc HTX vận tải Tiến Lực, Huế;

✔️ Nốt 19h hàng ngày ☑️ Hãng xe Sâm Hương thuộc HTX vận tải ô tô Huế.

(CẬP NHẬT NGÀY 07/7) - Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách từ Huế đi Thanh Hóa và ngược lại theo công văn số 1197/SGTVT-VTPT ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, chi tiết như hình ảnh đính kèm./.

(CẬP NHẬT NGÀY 21/7) - Tạm dừng vận tải khách từ TT Huế đi Quảng Bình và ngược lại  (gồm các tuyến số 3 đến tuyến số 9) kể từ 12h ngày 21/7/2021 theo chỉ đạo tại văn bản số: 1276/SGTVT-VTPT ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, chi tiết như sau:

3️⃣ TUYẾN ĐI ĐỒNG LÊ - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải Sông Gianh, Quảng Bình khai thác thường xuyên 5 nốt:

➕ Nốt 7h;

➕ Nốt 11h20;

➕ Nốt 12h10;

➕ Nốt 12h35;

➕ Nốt 14h15.

4️⃣ TUYẾN ĐI QUY ĐẠT - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải Phú Thành - Tuyên Minh, Quảng Bình khai thác thường xuyên 2 nốt:

➕ Nốt 11h45;

➕ Nốt 12h05.

5️⃣ TUYẾN ĐI BA ĐỒN - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 12 nốt từ 5h đến 11h00, cách tầm 30 phút có 01 chuyến;

☑️ HTX ô tô vận tải hành khách Sông Gianh, Quảng Bình khai thác thường xuyên 8 nốt từ 11h30 đến 16h30, cách tầm 30 phút có 01 chuyến.

6️⃣ TUYẾN ĐI TIẾN HÓA - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX ô tô vận tải hành khách Sông Gianh, Quảng Bình khai thác thường xuyên nốt từ 11h45;

7️⃣ TUYẾN ĐI HOÀN LÃO - QUẢNG BÌNH

✔️ HTX vận tải ô tô Lý Hòa, Quảng Bình khai thác thường xuyên nốt từ 12h00.

8️⃣ TUYẾN ĐI ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 6 nốt từ 5h15 đến 12h00, cách tầm 30 phút có 01 chuyến;

☑️ HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt, Huế khai thác thường xuyên nốt từ 8h00;

☑️ HTX cơ khí và vận tải ô tô Huy Hoàng, Quảng Bình khai thác thường xuyên 4 nốt từ 13h30 đến 16h00, cách tầm 01 giờ có 01 chuyến;

☑️ HTX dịch vụ hỗ trợ vận tải Nam Gianh, Quảng Bình khai thác thường xuyên nốt từ 13h00;

☑️ Công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Bình khai thác thường xuyên 2 nốt từ 16h40 đến 17h20 cách tầm 20 phút có 01 chuyến.

9️⃣ TUYẾN ĐI LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 2 nốt lúc 06h50 và 07h40;

☑️ HTX ô tô vthk Kiến Giang, Quảng Bình khai thác thường xuyên 2 nốt từ 12h30 và 14h00;

☑️ HTX vận tải hành khách Lệ Ninh, Quảng Bình khai thác thường xuyên 4 nốt từ 10h15 đến 17h30, cách tầm 01 giờ 30 phút có 01 chuyến;

☑️ Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hoàng Chung, Quảng Bình khai thác thường xuyên nốt từ 14h15.

(CẬP NHẬT NGÀY 28/7) - Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách từ Huế đi Quảng Trị (bao gồm tuyến số 10 đến tuyến số 14) và ngược lại theo công văn số 1312/SGTVT-VTPT ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế, chi tiết như hình ảnh đính kèm./.

🔟 TUYẾN ĐI HỒ XÁ - QUẢNG TRỊ

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 3 nốt:

➕ Nốt 6h45;

➕ Nốt 7h30;

➕ Nốt 8h15.

☑️ HTX vận tải hành khách Vĩnh Linh, Quảng Trị khai thác thường xuyên nốt 17h05.

1️⃣1️⃣ TUYẾN ĐI LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

☑️ Công ty cổ phần xe khách Thừa Thiên Huế khai thác thường xuyên nốt 07h00;

☑️ HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt, Huế khai thác thường xuyên 3 nốt:

➕ Nốt 6h30;

➕ Nốt 8h00;

➕ Nốt 10h00.

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 4 nốt:

➕ Nốt 7h30;

➕ Nốt 9h00;

➕ Nốt 9h30;

➕ Nốt 16h00.

☑️ HTX vận tải ô tô Lao Bảo - Quảng Trị khai thác thường xuyên 4 nốt:

➕ Nốt 10h30;

➕ Nốt 12h00;

➕ Nốt 13h00;

➕ Nốt 17h00.

1️⃣2️⃣ TUYẾN ĐI KHE SANH - QUẢNG TRỊ

☑️ HTV vận tải ô tô Hướng Hóa - Quảng Trị khai thác thường xuyên 3 nốt:

➕ Nốt 15h00;

➕ Nốt 15h30;

➕ Nốt 16h35.

1️⃣3️⃣ TUYẾN ĐI ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 4 nốt từ 6h40 đến 9h20 cách tầm 01 giờ có 01 chuyến; 

☑️ HTX vận tải du lịch Thành phố Huế khai thác thường xuyên 4 nốt từ 9h40 và 12h00 cách tầm 01 giờ có 01 chuyến;

☑️ Công ty cổ phần ô tô số 1 Quảng Trị khai thác thường xuyên 4 nốt từ 12h30 đến 15h30 cách tầm 01 giờ có 01 chuyến;

☑️ HTX vận tải ô tô Đông Hà - Quảng Trị khai thác thường xuyên 4 nốt từ 15h30 đến 18h cách tầm 50 phút có 01 chuyến.

1️⃣4️⃣ TUYẾN ĐI QUẢNG TRỊ

☑️ HTX vận tải ô tô thị xã Quảng Trị khai thác thường xuyên 2 nốt từ 14h đến 17h cách tầm 02 giờ có 01 chuyến.

(CẬP NHẬT NGÀY 11/7) - 1️⃣5️⃣ TUYẾN ĐI VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ được phép hoạt động trở lại sau 28 ngày không phát hiện ca bệnh

☑️ Công ty TNHH MTV Thu Thương Huế (nhà xe Quang Dũng) khai thác thường xuyên nốt từ 16h00; 

☑️ HTX vận tải Phú Lộc Huế (nhà xe Hùng Hưng) khai thác thường xuyên nốt từ 16h45 ;

Do diễn biến của dịch Covid phức tạp, lượng khách đi xe còn hạn chế nên kế hoạch xe chạy được cập nhật thường xuyên này tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc có thể thay đổi theo thực tế ngày trong tháng chạy mà đơn vị vận tải vận doanh đảm nhận được. Qúy khách hàng có thể liên hệ các số điện thoại hỗ trợ tại Bến xe phía Nam để biết chính xác thông tin chạy thực tế trong ngày. Trực ban phòng chống Covid-19 tại Bến xe Huế xin liên hệ số: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣2️⃣6️⃣ để cập nhật về tình hình các địa phương khôi phục hoạt động trở lại. Xin trân trọng cảm ơn quý hành khách đã quan tâm và đồng hành với Bến xe Huế trong suốt thời gian qua ♥️❤️💛💚💙💜💖❣️💕💘./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp