Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới thuộc Chi bộ Xí nghiệp Bến xe phía Bắc

Vào lúc 09h00 ngày 4/10/2019, Chi bộ Xí nghiệp Bến xe phía Bắc thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Huế đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí: Lê Viết Vũ theo quyết định kết nạp Đảng viên số: 1047-QĐ/TU ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Thành Uỷ Huế.

Chương trình kết nạp cho Đảng viên mới tại Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Huế - Chi bộ Xí nghiệp Bến xe phía Bắc gồmcác nội dung:

·         Phần thứ 1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.

·         Phần thứ 2: Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.

·         Phần thứ 3: Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.

·         Phần thứ 4: Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.

·         Phần thứ 5: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

·         Phần thứ 6: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.

·         Phần thứ 7: Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca). 

Một số hình ảnh ghi nhận lại được từ Lễ kết nạp Đảng viên mới này:

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp