Bổ nhiệm chức vụ Tổ trưởng quản lý Vận tải - Dịch vụ tại Chi nhánh Bến Nam

Thực hiện theo Quyết định bổ nhiệm cán bộ số 08/QĐ-BNCB ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Công ty cổ phần Bến xe Huế, chi nhánh Bến xe phía Nam vừa được bổ nhiệm đồng chí: Nguyễn Văn Hùng làm Tổ trưởng quản lý Vận tải - Dịch vụ tại Chi nhánh bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 năm 2022 trong thời hạn bổ nhiệm là 01 năm, đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2023. 

Ảnh trên Internet.

Các ông (bà) Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, Giám đốc Chi nhánh Bến xe phía Nam, trưởng các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Văn Hùng căn cứ quyết định thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2022. Chi tiết Quyết định tại hình đính kèm.

 

Hy vọng trong vị trí mới, đồng chí sẽ phối hợp với cán bộ trong bộ phận có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh, cải thiện chất lượng phục vụ, đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm tạo động lực mới, nâng cao hình ảnh Chi nhánhh nói riêng và Công ty cổ phần Bến xe Huế nói chung trong lòng hành khách, đơn vị vận tải và các đối tác khác là chủ phương tiện, các chủ mặt bằng kinh doanh./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 088941080
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp