Giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Quyền Giám đốc Bến Nam

Thực hiện quyết định số 11 và 12/QĐ-BNCB ngày 26 tháng 03 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bến xe Huế về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Lâm giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp nhiệm kỳ 03 năm, ông Đặng Văn Thành giữ chức vụ Quyền Giám đốc Bến xe phía Nam thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/4/2021. Công ty cổ phần Bến xe Huế xin giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký gửi đến quý đối tác, khách hàng cụ thể theo thông báo số 05 và 06/TB-BX ngày 31/03/2021 đính kèm như sau.

 

Trên cương vị mới, hy vọng các Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội đồng quản trị giao và hỗ trợ Tổng Giám đốc Công ty điều hành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp