Kế hoạch phục vụ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021 của Công ty cổ phần Bến xe Huế

Nhằm đảm bảo phương tiện phục vụ vận tải khách dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021, ngày 23 tháng 4 năm 2021 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Huế có công văn số 04/QLBX để thực hiện triển khai phục vụ Lễ kỷ niệm 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chi tiết công văn số 04/QLBX ngày 23 tháng 4 năm 2021, rất mong quý đơn vị vận tải phối hợp, triển khai phục vụ hành khách qua các Bến xe.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp