Thông báo phối hợp thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hoá đơn điện tử

Ngày 30 tháng 6 năm 2022 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Huế thực hiện thông báo số 23/TB-BX về việc phối hợp thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/20220 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ gửi các doanh nghiệp vận tải khách có phương tiện tham gia khai thác tại các Bến xe phía Nam Tp Huế, Bến xe phía Bắc Tp Huế và Bến xe huyện Quảng Điền.

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Trong đó, đáng chú ý các đơn vị tự tổ chức bán vé tại các Bến xe do Công ty quản lý cần liên hệ với cơ quan quản lý thuế địa phương đăng ký và thực hiện đầu đủ các quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Các đơn vị uỷ thác cho bến xe tổ chức bán vé cần liên hệ với các Chi nhánh thu hồi mẫu vé đã chuyển, làm thủ tục huỷ và chuyển phương án bán vé mới theo các uy định đã được cơ quan quản lý thuế địa phương hướng dẫn để bến xe triển khai bán vé hàng ngày cho hành khách đi xe đúng quy định.

Chi tiết thông báo số 23/TB-BX ngày 30/6/2022. Trân trọng kính thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp!

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 088941080
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp