Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài

Của công ty tnhh nhà nước mtv quản lý bến xe thừa thiên huế(ban hành kèm theo quyết định số … /qđ – apec / /2015 của tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán châu á thái bình dương)

 

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của công ty tnhh nhà nước  mtv quản lý bến xe tt huế được thực hiện qua tổ chức tài chính trung gian là công ty cổ phần chứng khoán châu á thái bình dương. Chi tiết download tại đây.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp