Dừng hoạt động các chốt kiểm tra y tế tại các Bến xe Huế

Từ 12h00 ngày 18 tháng 03 năm 2021, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất dỡ bở các chốt kiểm tra y tế tại Bến xe phía Bắc và Bến xe phía Nam Huế theo thông báo số 32/TB-BCĐ cùng ngày.

Ngoài ra, tất cả mọi công dân đến Thừa Thiên Huế đều cần phải khai báo y tế theo đúng quy đinh, chi tiết thông báo số 32/TB-BCĐ ngày 18/03/2021.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp