Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Bắc Bến xe TP.Vinh

Hình thức
Cố định
Thời gian
7h30, 8h, 8h30 10h, 10h45, 12h45, 15h, 19h, 21h, 21h30
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Băc Vinh

Bến xe Phía Bắc Bến xe khách Hà Tĩnh

Hình thức
Cố định
Thời gian
11h, 12h (mỗi nốt 26 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Hà Tĩnh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Hương Sơn

Hình thức
Cố định
Thời gian
9h (26 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Hương Sơn, Hà Tĩnh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Hương Khê

Hình thức
Cố định
Thời gian
13h (26 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Hương Khê, Hà Tĩnh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Kỳ Anh

Hình thức
Cố định
Thời gian
12h15 (15 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Ba Đồn

Hình thức
Cố định
Thời gian
4h45, 4h50, 5h, 5h30, 5h40, 5h50, 6h, 6h10, 6h30, 6h40, 6h50, 8h05, 8h30, 9h, 9h20, 9h40, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 (mỗi nốt có 01 chuyến hoạt động/ngày)
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Ba Đồn, Quảng Bình
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 088941080
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp