Dịch vụ vận tải

Công ty Phương Trang CN Huế đầu tư xây dựng bảng chờ tài tại 03 Chi nhánh Công ty CP Bến xe Huế

Công ty vận tải Phương Trang Chi nhánh Huế vừa đầu tư bảng chở tại tại 03 Chi nhánh Công ty cổ phần Bến xe Huế và đã đi vào vận hành vào đầu tháng 02/2021, với bảng chờ tài được xây dựng sẽ giúp quý khách hàng sẽ dễ dàng tiếp cận đến dịch vụ xe buýt nội tỉnh này khi đến trải nghiệm tại các Chi nhánh thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế quản lý, hệ thống được đầu tư quy mô với hệ thống điện giúp chiếu sáng quanh khu vực xe buýt đứng tài tại các Chi nhánh. Một số hình ảnh được ghi nhận tại các Chi nhánh của Công ty CP Bến xe Huế.

DNTN Nem Chả Bảy Khánh Huế khai trương Chi nhánh 3 tại Bến xe Huế

Sau hơn 03 tháng đầu tư cơ sở vật chất, chiều ngày 22/10/2019, DNTN Nem Chả Bảy Khánh đã tổ chức khai trương Chi nhánh thứ 3 của doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế tại trụ sở Chi nhánh Công ty cổ phần Bến xe Huế Xí nghiệp Bến xe phía Nam, 97 An Dương Vương, P. An Đông. Một số hình ảnh ghi nhận được:

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp