Sơ đồ tổ chức

Đại hội cổ đông
Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Văn phòng HĐQT
(Phó chủ tịch HĐQT)
Ban Tổng giám đôc
P.Kế hoạch - Tổng hợp
P.Tài vụ
CN Bến xe Phía Nam
CN Bến xe Phía Bắc
CN Bến xe Quảng Điền
Ban Giám đốc các CN
Tổ An ninh
Tổ Dịch vụ
Tổ Đăng tải

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?