Văn bản pháp quy

Thu hồi phù hiệu xe vi phạm quy định về vận tải tháng 10 năm 2022

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế vừa có quyết định số 2225/QĐ-SGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc thu hồi phù hiệu xe vi phạm về vận tải tuyến cố định trong tháng 10 năm 2022. Đáng chú ý, trong tháng 10 năm 2022 số phương tiện vi phạm đã có chiều hướng giảm rõ nét, chi tiết thể hiện tại danh sách phụ lục đính kèm.

Thu hồi phù hiệu xe vi phạm về vận tải trong tháng 8

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế vừa có quyết định số 1646/QĐ-SGTVT-QLVT&PT và số 1647/QĐ-SGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc nhắc nhở, cảnh báo ô tô tham gia kinh doanh vận tải tuyến xe buýt vi phạm và thu hồi phù hiệu xe vi phạm về vận tải tuyến cố định trong tháng 8 năm 2022.

Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Ngày 19/7/2022, Nghị định 47/2022/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, thời hạn áp dụng bắt đầu từ 01/9/2022.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0911167799
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp