Lịch sử hình thành

Quá trình thành lập Công ty cổ phần Bến xe Huế

 ------

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE HUẾ

Tên viết tắt: BẾN XE HUẾ

Tên giao dịch quốc tế: HUE BUS STATION JOIN STOCK COMPANY

Tên viết tắt: HUEBUSCO

Trụ sở văn phòng:

  • Địa chỉ: 97 An Dương Vương, phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

  • Hotline: 02343.831068

  • Số Fax: 02343.831068

  • Website: http://www.benxehue.vn
  • Email: [email protected]

 

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng) 100% vốn điều lệ sở hữu tư nhân.

- Mã số thuế: 3300100138 

- Số tài khoản: 115000020521 tại Ngân hàng Công thương CN Thừa Thiên Huế. 

 

Bến Xe Huế được thành lập vào ngày 14/4/1994 với tên gọi là Trung tâm quản lý và dịch vụ bến xe ô tô khách, thuộc Sở giao thông vận tải Thừa Thiên Huế tại quyết định số 640/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

,

Đến năm 1998 theo chủ trương của tỉnh Thừa Thiên Huế, tại quyết định số 2751/QĐ-UB ngày 29/12/1998, Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đổi Công ty qua mô hình thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.

          Thực hiện cơ chế chuyển đổi từ Công ty nhà nước quản lý Bến xe, bến thuyền Thừa Thiên Huế thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên theo quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 6 tháng 10 năm 2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

          Ngày 29/10/2015 Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế thành công ty cổ phần cho đến hiện nay (sau đây goi tắt là Bến xe Huế).

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?