Liên hệ quảng cáo

Bảng báo giá quảng cáo:

Thứ tự xuất hiện quảng cáo Vị trí đặt tại website Đơn giá
Top header (Trên đỉnh trang web) Mua vé trực tuyến 30.000 đồng/ngày
Top header (Trên đỉnh trang web) Trang chủ 20.000 đồng/ngày
Top header (Trên đỉnh trang web) Tin bài 20.000 đồng/ngày
Trong video Trang chủ | Tin bài có video giới thiệu 20.000 đồng/ngày
Thanh dọc chạy cuộn theo nội dung Tin bài | Mua vé trực tuyến 30.000 đồng/ngày
Cuối trang web Tất cả các trang 30.000 đồng/ngày

Liên hệ thuê đăng quảng cáo tại địa chỉ mail Công ty: [email protected] hoặc liên hệ số: 0234.3831068 (Văn thư Công ty) | 085.444.1080 (Hotline). Miễn phí thời gian đặt thử từ ngày đặt (ký kết hợp đồng quảng cáo) đến cuối tháng tiếp theo. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/12/2023./.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?