Điều khoản - Chính sách

Hướng dẫn các điều khoản, chính sách đặt mua vé, thanh toán trực tiếp tại website. Chính sách hủy, trả, giao nhận hóa đơn, xuất vé, quy định giao dịch với phương tiện, doanh nghiệp phục vụ... Dự kiến hoàn thiện vào ngày: 01/01/2020./.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp