Bến xe Phía Nam

296 phương tiện hoạt động

# Doanh nghiệp Số xe Nhãn hiệu Số ghế Năm sản xuất Bến đến Giờ hoạt động Tổng phiên/tháng Ghi chú Hình ảnh
1 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.23 Thaco 44 2016 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh Chạy xoay vòng các nốt: 7h00, 8h00, 10h00, 11h30, 13h00 (theo bảng phiên) 10 Nhà xe Mậu Hường Xem
2 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.38 Thaco 43 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh Chạy xoay vòng các nốt: 7h00, 8h00, 10h00, 11h30, 13h00 (theo bảng phiên) 8 Xem
4 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.21 HaeCo 42 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 7 Xem
5 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-001.82 Thaco 40 2011 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 Xe Cánh Cam Xem
7 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.59 HaeCo 42 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 10 Nhà xe Quốc Vinh Xem
8 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.57 Thaco 41 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 8 Nhà xe Mậu Hường Xem
9 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-01358 HaeCo 45 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 75B-005.68, 75B-003.06 ngừng Xem
10 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.76 Thaco 42 2010 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h00,08h00,10h00,11h30,13h00 7 Xem
12 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-119.65 Thaco 42 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 75B-005.19 ID:15 ngừng Xem
13 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-124.73 Thaco 45 2014 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 10 Nhà xe Minh Phương Xem
14 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-023.84 Thaco 40 2010 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 ID:18, 51B-050.61 ngừng Xem
15 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-183.43 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 8 Nhà xe Minh Phương Xem
16 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-169.08 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 10 Nhà xe Minh Phương Xem
17 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-188.41 Thaco 40 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
19 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-154.75 Thaco 40 2015 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 12 51B-121.40, 51B-183.47 ngừng
20 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-168.14 Thaco 42 2015 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
21 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-211.34 Thaco 44 2015 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
22 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-123.40 Thaco 42 2015 Bến xe Ngã tư ga - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Nhà xe Minh Phương Xem
27 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-003.30 Hyu 43 2012 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 nhà xe Tâm Minh Phương Xem
5070 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 51B-050.70 Hyu 42 2012 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
29 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-005.49 Hyu 44 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
30 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-004.22 Thaco 40 2009 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
31 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 75B-002.43 Hyu 42 2012 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
32 HTX Vận Tải Dịch Vụ & Du Lịch Sài Gòn 51B-282.99 Hyu 43 2012 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 8h30 9h30 14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
34 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-112.44 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
19908 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-199.08 sam 46 2016 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
37 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-162.33 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
38 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-166.50 sam 45 2013 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 10h15, 14h15 15 Phương Trang Xem
39 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-013.76 HaeCo 47 2013 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
40 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-003.27 Thaco 42 2012 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
41 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-014.80 Thaco 44 2017 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
42 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-013.96 Thaco 42 2010 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 09h15, 14h15 5 Minh Đức Xem
33 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-014.74 Thaco 44 2017 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 8h30,9h30,14h30 12 Tâm Minh Phương Xem
325 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.88 Hyu 34 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 Quốc Trường
46 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-006.58 sam 43 2015 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 Nhà xe Quốc Trường Xem
47 Hãng xe Quốc Trường - HTX Đồng Xoài 93B-004.99 Hyu 46 2013 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 3:30, 10:00 4 Nhà xe Quốc Trường Xem
49 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-003.35 Hyu 46 2013 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 3 Xem
50 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-009.09 HaeCo 45 2017 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11:30 3 Xem
331 Cty TNHH Phương Ty 75B-013.19 Thaco 46 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 8:00 4
54 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-011.87 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Quốc Khánh Xem
55 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-012.93 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Quốc Khánh Xem
56 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đà Lạt 49B-010.72 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 15:00 10 Quốc Khánh Xem
1273 Công Ty TNHH TMVT Minh Phượng 75B-012.73 Thaco 42 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 13:00 15 Minh Đức Xem
1520 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-015.20 Thaco 46 2017 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
63 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-015.91 Thaco 48 2017 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
64 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-011.48 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
65 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-011.34 Thaco 46 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
66 Công Ty TNHH DVVT Quốc Bảo Đà Lạt 49B-002.68 Hyu 42 2010 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 12:00, 14:00, 17:00 15 Quốc Bảo Xem
341 CTy TNHH MTV TMDV Vận Tải Hòa Hiệp 69B-004.87 HaeCo 43 2014 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 07:00 8 Hưng Hòa Hiệp Xem
342 CTy TNHH MTV TMDV Vận Tải Hòa Hiệp 69B-003.35 Thaco 46 2016 Bến xe Cà Mau - Cà Mau 07:00 7 Hưng Hòa Hiệp
70 CTy TNHH Cúc Tùng 79F-005.27 Thaco 24 2022 Bến xe phía nam Nha Trang - Khánh Hòa 13:30 15 Cúc Tùng Xem
71 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-011.92 sam 42 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 14:00 15 Liên Hưng
72 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 79B-014.45 sam 42 2014 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 14:00 15 Liên Hưng Xem
74 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-005.36 HaeCo 44 2013 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông Xem
75 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 48B-004.99 Thaco 43 2015 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15:00 5 Ngọc Thông Xem
79 Ngọc Thông (Chị Phượng) - HTX ô tô Huế 75B-008.38 Thaco 43 2015 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông
80 HTX ôtô Huế 75B-016.51 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông
81 HTX ôtô Huế 75B-016.70 Thaco 42 2018 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
1785 Ngọc Thông (Chị Phượng) - HTX ô tô Huế 75B-017.85 Thaco 36 2019 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
1676 Công ty xe khách Buôn Mê Thuột 47B-016.76 Hyu 46 2013 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Nguyễn Trãi Xem
77 HTX ôtô Huế 75B-006.00 HaeCo 44 2013 Bến xe Phước An - Đắk Lắk 16:00, 17:00 6 Ngọc Thông Xem
33 Ngọc Thông (Chị Bích) - HTX ô tô Huế 75B-000.33 Thaco 42 2011 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk Ngọc Thông Xem
88 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-018.56 Thaco 44 2016 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 13:30 5 Bình Hường
89 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-010.90 Thaco 42 2010 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 12:30 5 Bình Hường Xem
90 Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 47B-005.29 Thaco 43 2012 Bến xe Krông Năng - Đắk Lắk 12:30 7 Gia Bảo, xe có ID =93= 47B-008.18 đã ngưng hoạt động Xem
988 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-009.88 Thaco 36 2015 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 15 Diên Hồng Xem
93 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-011.37 Thaco 46 2015 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 15 Diên Hồng Xem
94 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-013.00 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 8 Diên Hồng Xem
95 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81B-012.06 Thaco 46 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:15 7 Diên Hồng Xem
96 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-010.04 Thaco 36 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai 18:30 15 Phú Lộc Xem
97 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai (Xe Ánh Huê) 81B-008.46 Thaco 48 2014 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:00 15 Đức Thưởng, ID =105, 106 ngừng hoạt động Xem
98 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai (Xe Ánh Huê) 81B-005.55 Thaco 45 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:00 15 Đức Thưởng Xem
395 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai (Xe Ánh Huê) 81B-013.95 Thaco 46 2016 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:30 15 Ánh Huê Xem
87 Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Gia Lai (Xe Ân Hạnh) 81F-000.87 Thaco 46 2015 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 15:30 15 Ân Hạnh Xem
101 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-004.76 sam 42 2013 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:00 15 Thuận Tiến Xem
750 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-007.50 sam 43 2014 Bến Xe Huyện Chư Sê - Gia Lai 18:00 15 Thuận Tiến Xem
103 Công Ty TNHH Minh Quốc 82B-002.10 Traco 42 2015 Bến xe KonTum - Kon Tum 18:00 15 Minh Quốc Xem
105 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-016.79 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
18 Công Ty TNHH TMVT Minh Phượng 51B-138.33 Thaco 40 2014 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07h30, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 8 Minh Phương Xem
998 Hãng xe Quốc Trường - HTX Đồng Xoài 93B-009.98 Hyu 36 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước Quốc Trường, xe phòng riêng Xem
104 Công Ty TNHH Minh Quốc 82B-002.04 Traco 42 2015 Bến xe KonTum - Kon Tum 18:00 15 Minh Quốc, (ID = 114 ngừng hoạt động) Xem
927 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-009.27 Thaco 48 2014 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh (ID = 117 ngưng hoạt động) Xem
108 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-024.35 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
109 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-024.21 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
1302 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-013.02 Thaco 46 2015 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
1619 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-016.19 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 06:45, 10:30, 11:30, 13:30, 17:00, 21:00, 22:00 30 Trường Thịnh Xem
321 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-079.59 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
322 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-057.47 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
323 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-059.81 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
324 CN III CÔNG TY CP Công Nghiệp Quảng An 1 Tại Quảng Nam 29B-060.16 Hyu 46 2007 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam 06:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 44 Quảng An 1 (Tạm ngưng hoạt động)
1346 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ (tuyến Tam Kỳ) 92B-013.46 Thaco 29 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 16:30 30 Xuân Phúc Xem
117 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-009.43 Thaco 29 2012 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 07:45 8 Quý Phúc Xem
568 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Tam Kỳ xe Minh Sư) 75B-005.68 HaeCo 44 2013 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 11:10 30 Minh Sư Xem
119 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-010.86 sam 29 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 07:15, 17:15 48 Trường Xuân Xem
121 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-017.87 sam 29 2018 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 11:45 26 Trường Xuân Xem
186 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92F-001.86 sam 45 2013 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 14:30 26 Trường Xuân Xem
123 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-007.79 FordT 16 2010 Bến xe Tiên Phước - Quảng Nam 07:15, 18:00 30 Trường Xuân
1278 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-012.78 sam 29 2015 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 15:30 30 Trường Xuân Xem
125 Công Ty TNHH MTV TM DVVT Thịnh Phúc 92F-001.31 sam 44 2017 Bến xe Núi Thành - Quảng Nam 14:00 30 Kim Ánh Xem
126 HTX Vận Tải Và Kinh Doanh Tổng Hợp Tp Tam Kỳ (tuyến Bắc Trà My) 92B-009.54 Thaco 29 2015 Bến xe Bắc Trà My - Quảng Nam 13:15 30 Út Cường Xem
131 Công Ty TNHH Vận Tải Kiều Oanh 76B-006.29 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 11:00 26 Kiều Oanh Xem
146 HTX ôtô Huế 75B-018.12 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
147 HTX ôtô Huế 75B-016.28 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 18 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1828 HTX ôtô Huế 75B-018.28 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
149 HTX ôtô Huế 75B-017.04 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
150 HTX ôtô Huế 75B-017.78 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1896 HTX ôtô Huế 75B-018.96 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
154 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.21 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
158 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.30 Hyu 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
159 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.74 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1700 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-017.00 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
162 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-018.75 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
164 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-008.29 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
165 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-016.02 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
167 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.39 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 05:00, 05:15, 05:30, 05:45, 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30, 07:45, 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 15 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
184 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-051.79 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
189 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-020.45 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
194 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-044.31 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
198 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-048.67 Hyu 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 20 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
204 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-051.22 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 18 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5147 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-051.47 Traco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
839 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.39 Hyu 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 25 Phúc Đạt Xem
990 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-009.90 Hyu 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 25 Phúc Đạt Xem
215 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.78 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
216 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-008.77 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
1190 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-011.90 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 16 Phúc Đạt Xem
927 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-009.27 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
219 Công Ty TNHH MTV XD-SX-TM Và DV Phúc Đạt 75B-013.64 Thaco 29 2012 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 05:15, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00 26 Phúc Đạt Xem
221 HTX ôtô Huế 75B-008.97 Traco 29 2008 Bến xe Lăng Cô - Thừa Thiên Huế 08:00 7 Buýt
223 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-003.32 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
224 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75H-6704 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
254 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-004.03 Thaco 29 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:30 8 Dũng Ánh Xem
258 Công Ty Xe Khách Seng-Cha-Lơn un-3295 Hyu 35 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 7:15, 7:30, 8:00, 10:00, 10:30 8 Tạm ngưng hoạt động
272 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.21 Thaco 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 07:30 8 Bảo Tý, (các xe có ID=263-271 ngưng hoạt động) Xem
284 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư un-0305 Hyu 35 2003 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 15 Minh Hoàng Xem
290 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.32 FordT 16 2017 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 05:30 15 Minh Hoàng Xem
293 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-8489 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Tạm ngưng hoạt động
296 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-5455 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm Xem
299 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-011.74 Thaco 46 2015 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Đá Cơ (Thành Tiến)
301 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.95 Thaco 48 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 09:00 8 Út Mọm Xem
305 Công Ty Vận Tải Hành Khách Liên Vận Quốc Tế & Du Lịch Na Luông. Un-0269 Hyu 44 2010 Bến xe Nam Luông Prabang, Lào - Luang Prabang bus station - Luông prabăng, Lào 17:00 6 Nam Thu
52 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-199.56 Thaco 46 2016 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng 11:00, 14:00 12 Phương Trang (thay tạm thời xe 51B-11594) Xem
311 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.08 Thaco 29 2015 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Su Su Xem
329 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.17 Hyu 16 2019 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Dũng Ánh Xem
388 Công Ty Tnhh Sửa Chữa &Vận Tải Khách Tỉnh Savannakhet Un-0388 Hyu 45 2005 Bến xe Savannakhet - Savannakhet, Lào 08:00 4 Xem
2124 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-2124 Hyu 47 2003 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 08:00 8 Su Su Xem
225 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75K-3087 Traco 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 06:30, 07:10, 12:00, 1300 7 Buýt
248 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc Un-2359 Hyu 46 2010 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 8 Anh Duy
249 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0788 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 Tạm ngừng hoạt động
250 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0177 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 Tạm ngừng hoạt động
251 Công Ty Xe Khách Cha Lơn Xúc un-0359 Hyu 47 2007 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:00 4 thứ 6 háng tuần Xem
262 Công Ty Xe Khách Seng-Cha-Lơn un-3819 Hyu 47 2009 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 07:00 8 thứ 2, thứ 5 hàng tuần (Tạm ngưng hoạt động)
273 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.53 Thaco 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 2, thứ 4
275 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-016.30 FordT 16 2009 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 Thứ 3,5,chủ nhật (xe đang sửa chữa)
278 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 74B-005.35 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 thứ 3, 6, chủ nhật Xem
319 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-017.67 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 4, 7 (Tạm ngừng hoạt động/sửa chữa)
357 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.77 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 12 thứ 2,4,6 Xem
280 Cty TNHH Phương Ty 75B-009.33 Hyu 29 2014 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 5, CN (Thúy Đăng) Xem
282 Cty TNHH Phương Ty 75B-016.44 FordT 16 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 2,4 (Tạm ngưng hoạt động( Xem
283 Cty TNHH Phương Ty 75B-016.97 FordT 16 2015 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 05:30 8 thứ 5, CN Xem
330 Cty TNHH Phương Ty 75B-017.33 Thaco 29 2016 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 06:30 8 thứ 2,6 Xem
358 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư Un-0358 Hyu 29 2013 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 12 Hoàng Hảo Xem
286 Hội Đồng Xe Khách Giao Thông Đường Bộ Tỉnh Attapư Un-0369 Hyu 35 2003 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 4 Khánh Bé
291 Công ty CP xe khách TT.Huế 74B-007.20 Hyu 29 2018 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 4
1770 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-017.70 Thaco 29 2018 Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station - Atapư, Lào 06:30 12 Hoàng Hảo (Chạy luân phiên với un-0358) Xem
294 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-2223 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ)
295 Công Ty Vận Tải Khách Quá Cảnh Thủ Đô Viêng Chăn Un-0853 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 4 Hưng Phát (Tạm ngưng hoạt động/sửa chữa)
297 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-4777 Hyu 46 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ) Xem
298 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-7679 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
313 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk Un-9559 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
314 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk 43B-002.74 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
315 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-5679 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
316 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-4429 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
317 Công Ty Tnhh Vận Tải Hành Khách Trong Và Ngoài Nước A Nông Lắk un-4212 Hyu 47 2009 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 11:00 4 Châu Chinh (Tạm ngưng hoạt động)
300 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-012.52 Thaco 46 2016 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Thành Tiến (Đá Cơ) Xem
302 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-012.16 Thaco 48 2016 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 út Mọm Xem
954 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.54 Thaco 43 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm Xem
304 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-016.87 Thaco 43 2015 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm (Tạm ngưng sửa chữa)
306 Công Ty Vận Tải Hành Khách Liên Vận Quốc Tế & Du Lịch Na Luông. Un-0268 Hyu 44 2010 Bến xe Nam Luông Prabang, Lào - Luang Prabang bus station - Luông prabăng, Lào 17:00 4 Nam Thu (Tạm ngưng sửa chữa) Xem
6 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-013.94 HaeCo 44 2016 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 07:00, 08:00, 10:00, 11:30, 13:00 10 Nhà xe Quốc Vinh Xem
24 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-290.96 Thaco 36 2019 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 13:30 8 Minh Phương Limousine 34 phòng Xem
5803 Công ty TNHH TMVT Minh Phương 51B-291.92 Thaco 36 2023 Bến xe Ngã tư ga - TP Hồ Chí Minh 13:30 8 Minh Phương Limousine Vip 34 phòng riêng Xem
155 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-018.51 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng XV 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
61 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-01185 Thaco 44 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 13h00 30 Minh Đức Xem
73 Công Ty TNHH DL&TM Liên Hưng 50F-032.27 Traco 36 2022 Bến xe phía nam Nha Trang - Khánh Hòa 14h00 15 Liên Hưng Xem
657 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-014.25 HaeCo 44 2013 Bến xe Ngã tư ga - TP Hồ Chí Minh 8h00,10h00,13h00 8 xe phi long Xem
1885 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-018.85 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
168 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-017.24 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
170 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.16 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 15 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1960 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-019.60 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 15 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
173 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.59 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 15 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1942 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-019.42 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 15 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5261 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.61 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
187 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-012.26 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5289 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.89 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5299 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.99 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 20 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
192 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.67 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 25 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5228 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.28 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 20 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
3196 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-031.96 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 20 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5206 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.06 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 20 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5223 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.23 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 24 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5232 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-052.32 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
279 Công ty TNHH Hương Ty 75B-01233 Tran 29 2010 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 6h30 8
91 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-001.54 Thaco 46 2017 Bến xe KonTum - Kon Tum 18h30 3 xe phú lộc Xem
130 Hợp Tác Xã Vận Tải Hưng Thịnh 76F-004.97 Thaco 36 2023 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 16h30 30 thay xe 76B-00842 Xem
964 Hợp Tác Xã Vận Tải Hưng Thịnh 76B-009.64 Thaco 46 2016 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 12h00 22 xe Quân Oanh Xem
222 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-000.59 Tran 25 2008 Bến xe Cầu Hai - Thừa Thiên Huế 6h30 7 Buýt
220 HTX ôtô Huế 75H-8322 Tran 29 2008 Bến xe Lăng Cô - Thừa Thiên Huế 8h00 8 buýt
43 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-018.53 Thaco 36 2019 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 9h15,14h15 4 nhà xe Minh Đức Xem
5199 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43B-051.99 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chay theo bảng phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
120 DNTN Bảo Châu Trường Xuân 92B-016.58 Thaco 41 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 8h00,17h15 47 nhà xe Tân Trường Xuân Xem
145 HTX ôtô Huế 75B-019.35 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1852 HTX ôtô Huế 75B-018.52 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
398 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-01965 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 thay xe 75H-9529 Xem
166 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-019.99 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1878 Công ty Vĩnh Lộc 75B-018.78 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng theo bảng phiên 30 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
191 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.90 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5089 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-050.89 Thaco 29 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
3110 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-031.10 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5295 HTX DVHT Vận Tải Đường Bộ Quận Liên Chiểu 43B-052.95 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 25 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5355 Hợp Tác Xã Ô Tô Vận Tải Số 1 Đà Nẵng 43B-053.55 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
212 HTX DVHT Ô Tô Vận Tải & Xe Du Lịch Đà Nẵng 43B-053.60 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bản phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
407 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 20B-02320 Hyu 16 2019 Bến xe Pak sế - Pakse bus Station - Pắk sế, Lào 9h30 8
23 Công ty TNHH TMDV Minh Phượng (Minh Đức) 51B-203.75 Thaco 42 2015 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 7h30,9h00,10h30,15h00 8 nhà xe Minh Phương
29 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-310.29 sam 46 2017 Bến xe Miền Tây - TP Hồ Chí Minh 10h15,14h15 12 Phương Trang Xem
1840 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-018.40 Thaco 45 2013 Bến xe Ngã tư ga - TP Hồ Chí Minh 7h00,8h00,10h00,11h30,13h00 8 Phi Long Xem
44 Hợp tác xã thương mại và dịch vụ vận tải pm 75B-019.79 Thaco 36 2019 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 9h15,14h15 4 Minh Đức (xe phòng) Xem
26 HTX Xe Khách Liên Tỉnh & Du Lịch Miền Đông 51B-22022 Thaco 44 2011 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh 7h30 4 Nhà xe gái Chiến Xem
57 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-308.41 Thaco 44 2016 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 14h900 18 Phương Trang Xem
15872 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-158.72 Thaco 46 2019 Bến xe An Sương - TP Hồ Chí Minh 11h00,16h00 18 Phương Trang Xem
58 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-113.64 Thaco 45 2014 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 11h00,16h00 18 Phương Trang
67 HTX VT Lâm Hà 49B-019.40 Thaco 36 2019 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 11h00 15 Hùng Ban Xem
68 HTX VT Lâm Hà 49B-019.16 Thaco 36 2019 Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt - Lâm Đồng 11h00 13 Hùng Ban
76 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Đắk R' Lấp 47B-02604 Thaco 36 2019 Bến xe huyện Đắk R'Lấp - Đắk Nông 15h00 3 Ngọc Thông
86 XN CP QL B.XE 47B-005.66 HaeCo 42 2014 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 14h30 12
87 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-006.20 HaeCo 45 2014 Bến xe Phía bắc Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk 14h00 7
106 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-012.17 Thaco 46 2016 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 6h45,10h30,13h00,15h00,17h00,21h00,22h00 30 Trường Thịnh
110 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-024.09 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 6h45,11h30,14h30,22h00 30 Nhà xe Trường Thịnh Xem
111 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-021.66 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 6h45,11h30,14h30,22h00 30 Nhà xe Trường Thịnh Xem
112 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-012.62 Thaco 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 6h45 30 Nhà xe Trường Thịnh Xem
67 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Tam Kỳ xe Quý Phúc) 75F-000.67 Thaco 46 2017 Bến xe Tam Kỳ - Quảng Nam 8h00 26 nhà xe Quý Phúc Xem
47 Công ty TNHH 1TV Phương Vy 92F-000.47 Thaco 29 2017 Bến xe Đại Lộc Quảng Nam - Quảng Nam 12h00,13h00,14h15,15h30,16h30 25 Nhà xe Kim Phượng Xem
128 Công ty TNHH 1TV Phương Vy 92B-01945 FordT 16 2019 Bến xe Đại Lộc Quảng Nam - Quảng Nam 12h00,13h00,14h15,15h30,16h30 25 Nhà xe Kim Phượng
132 HTX ôtô Huế 75B-017.65 Thaco 36 2019 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi 6h15 26 Nhà xe Phú Lộc
1963 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.63 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 24 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
134 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.03 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
135 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.09 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
1907 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.07 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1869 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-018.69 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 25 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
138 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-018.17 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
139 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.11 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
1949 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.49 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
141 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.74 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
142 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.95 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
143 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.64 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
144 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-019.39 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
153 HTX Du lịch Thành phố Huế 75B-018.94 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
156 HTX Du lịch Thành phố Huế 75B-018.10 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
1965 HTX Du lịch Thành phố Huế 75B-019.65 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 21 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
1824 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-018.24 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
169 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.57 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 15 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
171 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-018.56 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 15 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
31711 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 51B-317.11 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
31495 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 51B-314.95 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
31619 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 51B-316.19 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
31781 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 51B-317.81 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
31772 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 51B-317.72 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
31712 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 51B-317.12 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
31505 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 51B-315.05 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
31685 Công Ty CP Xe Khách & Dịch Vụ Thương Mại Đà Nẵng 51B-316.85 Thaco 29 2017 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 23 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
5304 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-053.04 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
197 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-053.80 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
201 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-031.59 Thaco 29 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 19 Xe buýt Huế-Đà Nẵng
5378 Công Ty Vận Tải Dịch Vụ & DL Hải Vân Đà Nẵng 43B-053.78 Thaco 29 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 30 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
2775 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-027.75 Thaco 2016 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng chạy theo bảng phiên 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
48 Hãng xe Quốc Trường - HTX Đồng Xoài 93B-010.56 Hyu 36 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 4 Nhà xe Quốc TRường Xem
141 Hợp tác xã vận tải đồng xoài 93B-001.41 Hyu 46 2019 Bến xe Trường Hải - Bình Phước 11h30 4 Nhà xe Quốc Thưởng Xem
1543 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-015.43 Merd 16 2013 Bến xe A Lưới - Thừa Thiên Huế 16:30 30 Xem
2380 Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng 77B-023.80 Hyu 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 17:30 30 Xem
2271 Công ty TNHH Kinh doanh vận tải Sơn Tùng 77B-022.71 Hyu 36 2019 Bến xe khách Quy Nhơn - Bình Định 9:00 30 Xem
537 Công ty TNHH Việt Tân 82B-005.37 Thaco 46 2015 Bến xe KonTum - Kon Tum Xem
1445 Cty TNHH Thương mại Vận tải Trường Thịnh 77B-014.45 Hyu 42 2021 Bến xe phía Bắc Nha Trang - Khánh Hòa 18:00 30 Xem
657 Công ty TNHH MTV Tân Anh 82B-006.57 Hyu 43 2018 Bến xe KonTum - Kon Tum 18:00 30 Xem
268 HTX Cơ Khí Vận Tải Và Dịch Vụ Diên Hồng 81F-002.68 Thaco 24 2022 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai Xem
970 Công Ty Cpxk Phương Trang Futabuslines Tại Đà Lạt 51B-199.70 Thaco 46 2016 Bến xe Đức Long Bảo Lộc - Lâm Đồng Xem
202 HTX DVVT Phước An Gia Lai 81B-002.02 Thaco 36 2019 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai Xem
299 Công Ty TNHH VT & DL Thuận Tiến Gia Lai 81B-002.99 Thaco 36 2017 Bến xe khách Đức Long Gia Lai - Gia Lai Xem
20531 Cn Huế-Công Ty Cp Xe Khách Phương Trang Futabuslines 51B-205.31 sam 46 2016 Bến xe Miền Đông mới - TP Hồ Chí Minh Xem
487 Hợp Tác Xã Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 47B-004.87 Thaco 45 2018 Bến xe Krông Năng - Đắk Lắk Xem
4 Hợp Tác Xã Vận Tải Hưng Thịnh 76F-000.04 Thaco 38 2021 Bến xe Quảng Ngãi - Quảng Ngãi Xem
5204 Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Hải Vân Đà Nẵng 43B-052.04 Thaco 29 2015 Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Đà Nẵng 22 Xe buýt Huế-Đà Nẵng Xem
459 Công ty TNHH 1TV Phương Vy 92F-004.59 sam 29 2017 Bến xe Đại Lộc Quảng Nam - Quảng Nam Xem
167 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-001.67 Thaco 167 2017 08:00 7 Phi Long Xem
205 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-002.05 Hyu 29 2018 ThaKhet Bus Station - Thà khẹt, Lào 07:30 12 Quang Đăng Xem
954 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.54 Thaco 43 2014 Bến xe phía Nam Viêng Chăn, Lào - Southern Bus Station Vientiane Laos - Viêng chăn, Lào 08:30 8 Út Mọm Xem
3855 Công ty TNHH MTV phát triển bền vững Thiên Kim Ngân - Chi nhánh Huế 43B-038.55 FordT 16 2020 Bến xe Bắc Quảng Nam - Quảng Nam Xem

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?