Bến xe Phía Bắc

259 phương tiện hoạt động

# Doanh nghiệp Số xe Nhãn hiệu Số ghế Năm sản xuất Bến đến Giờ hoạt động Tổng phiên/tháng Ghi chú Hình ảnh
1 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-012.19 Thaco 38 2009 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6 Xem
2 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-015.53 Thaco 42 2011 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 8 Thay xe Xem
3 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-013.39 Thaco 40 2009 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6 Xem
393 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-003.93 Thaco 44 2015 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6 Xem
5 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 74B-006.06 Thaco 44 2014 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 16:30 12 Xem
410 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Thanh Liễu tuyến Thái Nguyên) 74B-004.10 Thaco 34 2019 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 16:30 12 Xem
7 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-011.51 Thaco 42 2016 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:45 15
8 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-011.21 Thaco 42 2016 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:45 15 Xem
9 Công Ty TNHH MTV Thu Thương (tuyến Phú Thọ) 75B-017.15 Thaco 33 2019 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:00 15 Xem
10 Công Ty TNHH MTV Thu Thương (tuyến Phú Thọ) 75B-017.37 Thaco 33 2019 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:00 15 Xem
11 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Tiến Đạt Thành tuyến Vĩnh Phúc) 75B-019.00 Thaco 34 20194 Bến xe Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 16:45 12 Xem
12 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-010.31 Thaco 44 2014 Bến xe Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Xem
17 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhật tuấn 75B-004.38 Thaco 42 2012 Bến xe Yên Nghĩa - Hà Nội 16:30 13 Xem
2024 Công ty cổ phần xe khách Huế (tuyến Nước Ngầm Hà Nội) 75B-001.04 Thaco 36 2019 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:00 15 Xem
19 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.97 Thaco 44 2013 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:00 15 Xem
757 HTX ô Tô Huế (xe Tịnh Hà tuyến Hải phòng) 75B-007.57 Thaco 43 2014 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 15:00 15 Xem
3640 Công ty tnhh vận tải kết đoàn 15B-036.40 Thaco 43 2019 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 16:00 15 Xem
23 Công ty tnhh vận tải kết đoàn 75B-007.07 Thaco 45 2014 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 16:00 15 Xem
24 HTX ôtô Huế 75B-005.50 Thaco 28 2004 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 5:15 15 Xem
25 HTX ôtô Huế 75B-000.62 Thaco 29 2006 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 6:00 15
26 HTX ôtô Huế 75B-010.46 Thaco 46 2016 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 19:00 15
1005 HTX ô tô Huế (xe Sâm Hương tuyến Nam Thanh Hóa) 75B-005.32 Hyu 45 2015 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 19:00 15 Xem
30 HTX ô tô Huế (xe Hải Vy tuyến Nước Ngầm Hà Nội) 75B-014.94 HaeCo 45 2015 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 18:15 15 Từ Thanh hóa chuyển qua Hà nội Xem
346 HTX ô tô Huế (xe Hải Vy tuyến Nước Ngầm Hà Nội) 75B-003.46 HaeCo 45 2014 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 18:!5 15 Từ Thanh hóa chuyển qua Hà nội Xem
32 Hợp tác xã vận tải Thành An 75B-011.39 Thaco 46 2014 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 4:30 13
32 Hợp tác xã vận tải Thành An 75B-011.39 Thaco 46 2014 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 4:30 13
33 HTX DV VT&TM Miền Tây 37B-021.66 Thaco 42 2012 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 5:45 13 sữa chữa
1045 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-010.45 Thaco 46 2015 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 6:00 30 Xem
1745 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-017.45 Thaco 46 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 7:00 30 Xem
1219 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-012.19 Thaco 42 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 15:00 30 ID:35, 75B-003.24 ngừng Xem
1732 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-017.32 Thaco 42 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 20:00 30 Thay xe 75B-007.46 Xem
38 HTX ôtô Huế 75B-005.44 Thaco 42 2014 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:30 30 ID:37, 75B-007.46 ngừng Xem
38 HTX ôtô Huế 75B-005.44 Thaco 42 2014 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:30 30 ID:37, 75B-007.46 ngừng Xem
1120 HTX DV VT Tiến Đạt (xe Dưỡng Huế tuyến Vinh) 75B-011.20 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 10:00 30 Xem
1297 HTX DV VT Tiến Đạt (xe Dưỡng Huế tuyến Vinh) 75B-012.97 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:45 30 Xem
1854 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-018.54 Thaco 36 2020 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 8:30 26 ID:41, 75B-005.00 ngừng Xem
24 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75F-002.08 Thaco 24 2023 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 12:45 26 Xem
147 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75F-001.47 Thaco 38 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:30 26 ID:44, 75B-001.99 ngừng Xem
1536 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-015.36 Thaco 38 2017 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:30 26 Xem
1890 Hợp tác xã DV VT Bình Minh Nghệ An 37B-018.90 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 8:00 26 Xem
2881 Hợp tác xã DV VT Bình Minh Nghệ An 37B-028.81 Thaco 38 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:00 26 Xem
1503 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38B-015.03 Thaco 45 2014 Bến xe Hương Khê - Hà Tĩnh 12:00 30 Xem
959 Công Ty CP Vận Tải Ôtô & Dịch Vụ Tổng Hợp TT Huế (xe Dũng Hưng tuyến Hương Sơn Hà Tĩnh) 75B-009.59 Thaco 45 2014 Bến xe Hương Sơn - Hà Tĩnh 9:00 26 Xem
18706 Hợp tác xã vận tải Tiến Lực Huế (tuyến Hương Khê Hà Tĩnh) 51B-187.06 sam 35 2019 Bến xe Hương Khê - Hà Tĩnh 13:00 26 Xem
53 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 73B-008.88 Cou 29 2016 Bến xe Kỳ Anh - Hà Tĩnh 13:00 15 ID:52, 73B-013.00 ngừng
1402 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 75B-014.02 FordT 16 2017 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 7:00 30 Xem
56 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.63 Hyu 29 2008 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 12:35 30 Xem
795 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-011.11 Hyu 16 2018 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình 12:05 30 Xem
752 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-007.52 FordT 16 2017 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình 12:30 26 Xem
1399 HTX ôtô Huế 75B-013.99 Cou 16 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 4:50 15 Xem
63 HTX ôtô Huế 75B-005.75 Merd 16 2003 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 5:30 15
809 HTX ôtô Huế 75B-008.09 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:10 30 Xem
810 HTX ôtô Huế 75B-008.10 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:30 30 Xem
810 HTX ôtô Huế 75B-008.10 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:30 30 Xem
1443 HTX ôtô Huế 75B-014.43 Hyu 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:40 15 Xem
1596 HTX ôtô Huế 75B-015.96 FordT 16 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 11:00 30 ID 67, 75B-008.29 ngừng Xem
70 HTX ôtô Huế 75B-008.28 Thaco 29 2016 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 10:30 30 ID 69 75B-006.65 ngưng Xem
71 HTX ôtô Huế 75B-011.92 FordT 32 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 5:35, 5:40, 5:50 30
835 HTX ôtô Huế 75B-008.35 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:10, 6:30 30 Xem
185 HTX ôtô Huế 75F-001.85 FordT 16 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:40, 6:50 30 Xem
109 HTX ôtô Huế 75F-001.09 FordT 16 2013 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:40, 6:50 30 Xem
417 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.17 Cou 29 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 11:30 30 Xem
518 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.18 Hyu 29 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 12:00 30 Xem
974 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-009.74 Cou 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 13:00 30 Xem
514 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.14 Hyu 29 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 14:00 30 Xem
1134 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-011.34 FordT 16 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 14:30 30 Xem
403 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.03 Cou 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 15:00 40 Xem
553 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.53 Thaco 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 15:30 30 Xem
37 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-000.37 Thaco 16 2020 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 16:00 30 ID 84 73B-000.05 dự phòng Xem
1193 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-011.93 FordT 16 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 16:30 30 ID 86 73B-009.34 dự phòng Xem
89 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.09 Toyota 16 2014 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 17:15 30 Xem
1104 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-011.04 Hyu 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 4:50 15 Xem
975 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.75 FordT 16 2011 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:00 15 Xem
443 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-004.43 FordT 16 2006 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:30, 9:00 26 Xem
179 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75F-001.79 Cou 16 2008 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:05 26 ID 93 Ngưng Xem
831 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.31 FordT 16 2018 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 9:00, 9:20 26 Xem
164 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75F-001.64 HaeCo 16 2022 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:00, 9:20 15 Xem
1292 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-012.92 FordT 16 2018 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 7:20 26 Xem
98 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.32 Merd 15 2005 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 8:15 26 Xem
483 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.83 FordT 16 2017 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 11:45 26 Xem
485 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.85 Thaco 16 2016 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 15:45 26 ID 100 73B-006.04 Ngưng Xem
102 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-003.40 FordT 16 2016 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 16:15 26 Xem
820 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-008.20 FordT 16 2013 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 12:10 30 ID 103 73B-009.42 ngừng Xem
1073 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-010.73 FordT 16 2017 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 12:00 26 ID 105 73B-009.20 ngừng Xem
107 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-007.46 FordT 16 2016 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 12:30 26
592 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-005.92 FordT 16 2012 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 14:30 26 Xem
858 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-008.58 Merd 16 2005 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 15:15 26 Xem
110 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-009.89 FordT 16 2017 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 13:30 26
111 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-008.87 Merd 16 2005 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 15:30 26
1148 HTX ôtô Huế 75B-011.48 FordT 16 2015 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 5:15, 6:00 30 Xem
1000 HTX ôtô Huế 75B-010.00 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:00, 7:30 30 Xem
116 HTX ôtô Huế 75B-006.94 Merd 16 2007 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 9:00 20 Xem
750 HTX ôtô Huế 75B-007.50 Toyota 16 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 10:00 30 Xem
1443 HTX ôtô Huế 75B-014.43 Hyu 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:40 15 Xem
1658 HTX ôtô Huế 75B-016.58 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:30, 8:00 30 ID 118 đã nhập ID 66 Xem
684 HTX ôtô Huế 75B-006.84 Cou 29 2015 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 12:00 30 Xem
1171 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75E-011.71 FordT 16 2019 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 05:15, 5:45 30 Xem
1137 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-011.37 FordT 16 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:00, 8:00 30 Xem
8846 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73L-8846 Merd 16 2009 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20,16:00 30 Xoay vòng hằng ngày Xem
626 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-006.26 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
588 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-005.88 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
4 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73F-000.04 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
168 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-001.68 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:20 26 Xem
128 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-009.01 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:30 30
693 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-006.93 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:00 30 Xem
92 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73F-000.92 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng) Xem
133 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-008.18 Cou 29 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 Chạy xoay vòng Xem
8846 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73L-8846 Merd 16 2009 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20,16:00 30 Xoay vòng hằng ngày Xem
626 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-006.26 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
588 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-005.88 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
4 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73F-000.04 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
168 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-001.68 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:20 26 Xem
128 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-009.01 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:30 30
693 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-006.93 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:00 30 Xem
92 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73F-000.92 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng) Xem
242 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-002.42 FordT 16 2019 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 30 Xoay vòng bi Xem
92 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73F-000.92 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng) Xem
133 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-008.18 Cou 29 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 Chạy xoay vòng Xem
135 Công ty dịch vụ vận tải Tiến Đạt 73B-003.26 FordT 16 2014 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 12:30 26 ID: 134, 73B-002.04 ngừng
7967 HTX ôtô Huế 75H-7967 FordT 16 2004 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 6:50 30 ID:136, 73B-008.56 ngừng Xem
431 HTX ôtô Huế 75B-004.31 FordT 16 2008 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 7:15 30 Xem
162 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-001.62 Cou 29 2014 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 12:30 2014 Xem
142 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73L-8895 FordT 16 2006 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 13:15 15 Xem
735 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-007.35 Cou 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 13:15 15 Xem
704 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-007.04 FordT 16 2015 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:00 30 ID: 144, 73B-001.22 ngừng Xem
904 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-009.04 FordT 16 2015 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 15:30 30 Xem
260 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-004.26 Merd 16 2010 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 8:45 30 Xem
836 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-008.36 Cou 29 2016 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 10:15 15 ID: 147, 73B-004.01 ngừng Xem
1106 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-011.06 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:45 15 Xem
1025 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-010.25 Hyu 16 2019 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:45 15 Xoay vòng xe 73B-001.58 Xem
250 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73F-002.50 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:45 15 Xem
154 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-008.09 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 16:15 15 Xem
156 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-007.34 Cou 29 2013 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 17:00 15 Xem
157 Công Ty Tnhh Tm Và Vt Hoàng Chung 73B-000.38 Cou 29 2013 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:15 13
1034 Công Ty Tnhh Tm Và Vt Hoàng Chung 73B-010.34 FordT 16 2019 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:15 13 Xem
159 HTX ôtô Huế 75B-0009.21 Kia 15 2002 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 06:45 30
613 HTX ôtô Huế 75B-006.13 Merd 16 2006 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 07:30 30 Xem
105 HTX ôtô Huế 75F-001.05 Toyota 16 2016 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 08:13 30 Xem
810 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-008.10 FordT 16 2009 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 14:45 30 Xem
164 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74K-7113 Merd 16 2000 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 15:45 30 Xem
270 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-006.18 Thaco 29 2019 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 14:45, 15:45, 16:20 5 Dự phòng
136 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-001.36 FordT 16 2004 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 16:20 30 Xem
166 Hợp tác xã Ôtô VT HK Vĩnh Linh 74B-005.36 Toyota 16 2007 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 12:15 14
3645 Công ty cổ phần xe khách Huế (tuyến Lao Bảo) 75K-3645 FordT 16 2009 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 07:00 30 Xem
892 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.92 FordT 16 2014 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 05:30 30 Xem
625 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-006.25 FordT 16 2014 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 06:30 30 Xem
124 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75F-001.24 FordT 16 2014 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 08:00 30 Xem
875 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.75 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00 30 Xem
173 HTX ôtô Huế 75B-006.96 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 06:00 30 Xem
967 HTX ôtô Huế 75B-009.67 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 07:30 30 Xem
1647 HTX ôtô Huế 75B-016.47 Hyu 16 16 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 09:00 30 ID 176 ngưng Xem
1625 HTX ôtô Huế 75B-016.25 FordT 16 2019 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 09:30 30 Xem
1117 HTX ôtô Huế 75B-011.17 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 13:40 30 Xem
815 HTX ôtô Huế 75B-008.15 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 16:00 30 Xem
570 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-005.70 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
450 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-004.50 Hyu 16 2018 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 Chạy xoay vòng Xem
270 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-002.70 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
518 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-005.18 Cou 29 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
425 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-004.25 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
662 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-006.62 Cou 29 2017 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
732 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-007.32 Hyu 16 2018 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 11h00 30 Xem
511 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74G-005.11 FordT 29 2015 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 14:00 24 Xem
191 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-005.37 Merd 16 2017 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 14:00 6 Xem
581 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-005.81 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30 Xem
455 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-004.55 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30 Xem
693 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-006.93 FordT 16 2017 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 16:35 30 Xem
195 Hợp tác xã vận tải Ôtô Thành Công 75B-000.84 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:20 30 Xem
977 HTX ôtô Huế 75B-009.77 Merd 16 2007 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
197 HTX ôtô Huế 75K-3051 Merd 16 2000 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 Chạy xoay vòng Xem
289 HTX ôtô Huế 75B-002.89 Kia 16 2013 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
936 HTX ôtô Huế 75B-009.36 Kia 16 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
180 HTX ôtô Huế 75B-001.80 Merd 16 2004 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
201 HTX ôtô Huế 75K-3043 Kia 15 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
674 HTX ôtô Huế 75B-006.74 FordT 16 2018 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
204 HTX ôtô Huế 75H-4323 Merd 16 2000 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
205 HTX ôtô Huế 75K-1616 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 Chạy xoay vòng Xem
147 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-001.47 Merd 16 2004 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng Xem
958 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-009.58 Hyu 16 2015 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng Xem
22 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75F-000.22 Hyu 16 2007 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng Xem
1607 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-016.07 Hyu 16 2006 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng Xem
211 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-002.11 FordT 16 2005 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 18 Xem
337 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74F-003.37 Merd 16 2008 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 20 Xem
113 HTX ôtô Huế 75B-004.20 FordT 16 2014 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 6:20’ 30
455 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-004.55 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30 Xem
282 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-007.74 Merd 16 2011 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14h00 15h00 16h00 17h00 Xoay vòng 20 Xem
824 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-008.24 Merd 16 2013 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14h00 15h00 16h00 17h00 Xoay vòng 20 Xem
819 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-008.19 Merd 16 2009 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14h00 15h00 16h00 17h00 Xoay vòng 20 Xem
242 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-002.53 FordT 16 2002 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14h00 15h00 16h00 17h00 Xoay vòng 20 Xem
238 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74K-6406 Kia 15 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
239 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-003.42 FordT 16 2011 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
517 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-005.17 FordT 16 2008 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
234 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-002.91 Merd 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
235 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-000.42 Merd 16 2004 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
236 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-000.34 Merd 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
16 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-000.16 Merd 16 2007 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
281 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-007.54 Merd 16 2006 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
86 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-000.86 FordT 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
230 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-001.98 FordT 16 2005 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20
226 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-003.12 FordT 16 2008 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
227 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-002.97 Merd 16 2017 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20
223 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-001.41 Merd 16 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
224 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74K-9645 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
59 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-000.59 Merd 16 2008 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
1006 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-010.06 Merd 16 2004 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 6h40,6h55 7h10,7h25 7h40,7h55 8h10,8h25 8h40,8h55 9h10 12 Xem
369 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-003.69 Merd 16 2005 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 9h25,9h40 9h55,10h10 10h25,10h40 10h55,11h10 11h25,11h40 12h00 Xoay vòng 12 Xem
7776 HTX ôtô Huế 75H-7776 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 7:30 30 Xem
1866 Công Ty TNHH MTV Thu Thương (tuyến Phú Thọ) 75B-018.66 Thaco 34 2019 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:10 15 Xem
276 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-009.83 FordT 16 2016 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:45 30 Xem
1098 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-010.98 Hyu 16 2019 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 17:00 30 Xem
277 Hợp tác xã Ôtô VT HK Vĩnh Linh 74B-007.90 Merd 16 2009 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 17:05 30 Xem
281 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-010.99 Hyu 16 2019 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 12:45 26
1832 HTX ôtô Huế 75B-018.32 Merd 16 2019 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 8:20 30 Xem
254 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-00242 Thaco 16 2019 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16h40, 17h00 17h20, 17h40 Xoay vòng 28
287 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-009.61 Tran 42 2011 Bến xe Tiến Hóa - Quảng Bình 14:20 26 Xem
267 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 75B-01043 Merd 16 2016 Bến xe Tiến Hóa - Quảng Bình 15:15 26
1759 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-017.59 Hyu 16 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 7:45 26 Xem
286 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.96 Merd 16 2006 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:05 26 Xem
278 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-010.72 Thaco 29 2015 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 13:30 30 Xem
1884 HTX ôtô Huế 75B-018.84 Hyu 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 10:00 11:00 30 Xem
1064 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-010.64 Hyu 16 2019 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 12:45 26 Xem
1845 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-018.45 Thaco 38 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 10:45 30 Xem
284 Công Ty TNHH MTV Thu Thương (tuyến Phú Thọ) 75B-018.80 Thaco 34 2019 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:10 15
247 HTX ôtô Huế 20B-014.87 Thaco 41 2016 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 16:00 30 Xem
272 Công ty NHẬT TUẤN 75B-018.63 Limo 22 2019 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 16:45 13
1804 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhật tuấn 75B-018.04 Limo 22 2019 Bến xe Yên Nghĩa - Hà Nội 16:45 13 Xem
261 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hùng Hưng tuyến Phú Thọ) 75B-017.47 Thaco 36 2019 Bến Xe Hải Dương - Hải Dương 16:30 15 Xem
262 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hùng Hưng tuyến Phú Thọ) 75B-017.49 Thaco 36 2019 Bến Xe Hải Dương - Hải Dương 16:30 15 Xem
89 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-010.90 Thaco 42 2010 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 12:30 5 Bình Hường Xem
1094 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-010.94 Toyota 16 2007 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình Xem
227 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-002.26 Merd 16 2007 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị Xem
214 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-003.35 FordT 16 2008 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị Xem
45 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74F-000.45 FordT 16 2009 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị Xem
1866 Công Ty TNHH MTV Thu Thương (tuyến Phú Thọ) 75B-018.66 Thaco 34 2019 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:10 15 Xem
261 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hùng Hưng tuyến Phú Thọ) 75B-017.47 Thaco 36 2019 Bến Xe Hải Dương - Hải Dương 16:30 15 Xem
262 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hùng Hưng tuyến Phú Thọ) 75B-017.49 Thaco 36 2019 Bến Xe Hải Dương - Hải Dương 16:30 15 Xem
370 HTX ôtô Huế 75B-003.70 Merd 16 2010 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 6:45 30 Nguyễn Thị Diệu Minh Xem
26 HTX ôtô Huế 75B-010.46 Thaco 46 2016 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 19:00 15
1745 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-017.45 Thaco 46 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 7:00 30 Xem
1842 HTX ô tô Huế (xe Sâm Hương tuyến Nước Ngầm Hà Nội) 75B-018.42 Thaco 34 2020 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội Xem
1814 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hoa Hồng tuyến Vĩnh Phúc) 75B-018.14 Thaco 34 2019 Bến xe Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 16:15 12 Xem
765 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Toàn Đạt Thành tuyến Bắc Giang) 74B-007.65 Thaco 34 2019 Bến xe Bắc Giang - Bắc Giang 17:00 31 Xem
30 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Tiến Đạt Thành tuyến Bắc Ninh) 74B-000.30 Thaco 34 2021 Bến xe Bắc Ninh - Bắc Ninh 17:00 30 Xem
6 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75F-000.06 Thaco 36 2020 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An Xem
1158 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-011.58 FordT 16 2014 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình Xem
1113 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-011.13 FordT 16 2019 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình Xem
608 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-006.08 FordT 16 2019 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình Xem
122 HTX Thăng Long 75F-001.22 Thaco 44 2015 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:30 13 Xem
258 Công ty TNHH MTV phát triển bền vững Thiên Kim Ngân - Chi nhánh Huế 74F-000.71 Thaco 22 2022 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 18:00 30 Xem
529 Hợp tác xã DV VT Bình Minh Nghệ An 37B-005.29 Thaco 34 2022 Bến xe Đô Lương - Nghệ An Xem
523 Hợp tác xã DV VT Bình Minh Nghệ An 37B-005.23 Thaco 34 2022 Bến xe Đô Lương - Nghệ An Xem
104 Công Ty TNHH MTV Thu Thương (tuyến Lạng Sơn) 74F-001.04 Thaco 24 2023 Bến xe phía Bắc Lạng Sơn - Lạng Sơn Xem
3723 Công ty TNHH VT & TMTH Đức Luận, Quảng Ninh 14B-037.23 Thaco 38 2019 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh Xem
1379 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-013.79 Merd 16 2007 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng Xem
455 Công Ty CP Vận Tải Ôtô & Dịch Vụ Tổng Hợp TT Huế (xe Dũng Hưng tuyến Hương Sơn Hà Tĩnh) 75B-004.55 Thaco 42 2019 Bến xe Hương Sơn - Hà Tĩnh Xem
7967 HTX ôtô Huế 75H-7967 FordT 16 2004 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 6:50 30 ID:136, 73B-008.56 ngừng Xem
1154 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-011.54 Merd 16 2005 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:00 30 Xem
305 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75F-003.05 FordT 16 2020 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị Xem
1973 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-019.73 Thaco 36 2020 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An Xem
805 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-008.05 Thaco 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 12:30 30 Xem

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?