Bến xe Phía Bắc

252 phương tiện hoạt động

# Doanh nghiệp Số xe Nhãn hiệu Số ghế Năm sản xuất Bến đến Giờ hoạt động Tổng phiên/tháng Ghi chú Hình ảnh
1 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-012.19 Thaco 38 2009 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6 Xem
2 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-015.53 Thaco 42 2011 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 8 Thay xe Xem
3 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-013.39 Thaco 40 2009 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6 Xem
4 Công ty TNHH TM Đức Phúc 14B-009.83 Thaco 40 2009 Bến xe Quảng Ninh - Quảng Ninh 6:30 6 Xem
5 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 74B-006.06 Thaco 44 2014 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 16:30 12 Xem
6 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Thanh Liễu tuyến Thái Nguyên) 74B-004.10 Thaco 44 2014 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 16:30 12 Xem
7 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-011.51 Thaco 42 2016 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:45 15
8 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-011.21 Thaco 42 2016 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:45 15 Xem
9 Công Ty TNHH MTV Thu Thương 75B-017.15 Thaco 33 2019 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:00 15 Xem
10 Công Ty TNHH MTV Thu Thương 75B-017.37 Thaco 33 2019 Bến xe Việt Trì - Phú Thọ 16:00 15 Xem
11 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Tiến Đạt Thành tuyến Vĩnh Phúc) 75B-019.00 Thaco 44 2014 Bến xe Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 16:45 12 Xem
12 Htx vận tải ô tô Huyện Phú Lộc (tuyến Gia Lai - Kon Tum) 75B-010.31 Thaco 44 2014 Bến xe Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc Xem
17 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhật tuấn 75B-004.38 Thaco 42 2012 Bến xe Yên Nghĩa - Hà Nội 16:30 13 Xem
18 Công ty cổ phần xe khách Huế (tuyến Nước Ngầm Hà Nội) 75B-007.19 Thaco 46 2013 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:00 15 Xem
19 Công ty CP xe khách TT.Huế 75B-005.97 Thaco 44 2013 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:00 15 Xem
20 HTX ôtô Huế 75B-007.57 Thaco 43 2014 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 15:00 15 Xem
21 HTX ô Tô Huế (xe Tịnh Hà tuyến Hải phòng) 75B-008.52 Thaco 43 2014 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 15:00 15 Xem
22 Công ty tnhh vận tải kết đoàn 15B-017.36 Thaco 43 2009 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 16:00 15 Xem
23 Công ty tnhh vận tải kết đoàn 75B-007.07 Thaco 45 2014 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 16:00 15 Xem
24 HTX ôtô Huế 75B-005.50 Thaco 28 2004 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 5:15 15 Xem
25 HTX ôtô Huế 75B-000.62 Thaco 29 2006 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 6:00 15
26 HTX ôtô Huế 75B-010.46 Thaco 46 2016 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 19:00 15
27 HTX ô tô Huế (xe Sâm Hương tuyến Nam Thanh Hóa) 75B-005.32 Hyu 45 2013 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 19:00 15 Xem
30 HTX ô tô Huế (xe Hải Vy tuyến Nước Ngầm Hà Nội) 75B-014.94 HaeCo 45 2015 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 18:15 15 Từ Thanh hóa chuyển qua Hà nội Xem
29 HTX ôtô Huế 75B-008.64 HaeCo 45 2014 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 18:!5 15 Từ Thanh hóa chuyển qua Hà nội
32 Hợp tác xã vận tải Thành An 75B-011.39 Thaco 46 2014 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 4:30 13
32 Hợp tác xã vận tải Thành An 75B-011.39 Thaco 46 2014 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 4:30 13
33 HTX DV VT&TM Miền Tây 37B-021.66 Thaco 42 2012 Bến xe Đô Lương - Nghệ An 5:45 13 sữa chữa
34 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-010.45 Thaco 46 2015 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 6:00 30 Xem
251 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-017.45 Thaco 46 2019 Bến xe Chợ Vinh - Nghệ An 7:00 30 Xem
36 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-012.19 Thaco 42 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 15:00 30 ID:35, 75B-003.24 ngừng Xem
250 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-017.32 Thaco 42 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 20:00 30 Thay xe 75B-007.46 Xem
38 HTX ôtô Huế 75B-005.44 Thaco 42 2014 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:30 30 ID:37, 75B-007.46 ngừng Xem
38 HTX ôtô Huế 75B-005.44 Thaco 42 2014 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:30 30 ID:37, 75B-007.46 ngừng Xem
39 HTX DV VT Tiến Đạt (xe Dưỡng Huế tuyến Vinh) 75B-011.20 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 10:00 30 Xem
40 HTX DV VT Tiến Đạt (xe Dưỡng Huế tuyến Vinh) 75B-012.97 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:45 30 Xem
42 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-011.77 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 8:30 26 ID:41, 75B-005.00 ngừng Xem
43 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-007.29 Thaco 45 2014 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 12:45 26 Xem
45 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-013.93 Thaco 45 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:30 26 ID:44, 75B-001.99 ngừng Xem
46 Công ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Bảo Khanh 75B-015.36 Thaco 38 2017 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 21:30 26 Xem
47 Hợp tác xã DV VT Bình Minh Nghệ An 37B-018.90 Thaco 46 2016 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 8:00 26
48 Hợp tác xã DV VT Bình Minh Nghệ An 89B-007.36 Thaco 40 2011 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 22:00 26 Xem
49 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38B-008.44 Thaco 45 2014 Bến xe khách Hà Tĩnh - Hà Tĩnh 12:00 30 Xem
50 Công Ty CP Vận Tải Ôtô & Dịch Vụ Tổng Hợp TT Huế (xe Dũng Hưng tuyến Hương Sơn Hà Tĩnh) 75B-009.59 Thaco 45 2014 Bến xe Hương Sơn - Hà Tĩnh 9:00 26 Xem
51 Hợp tác xã vận tải Tiến Lực Huế (tuyến Hương Khê Hà Tĩnh) 73B-009.81 sam 35 2019 Bến xe Hương Khê - Hà Tĩnh 13:00 26 Xem
53 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 73B-008.88 Cou 29 2016 Bến xe Kỳ Anh - Hà Tĩnh 13:00 15 ID:52, 73B-013.00 ngừng
54 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 75B-014.02 FordT 16 2017 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 7:00 30 Xem
56 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.63 Hyu 29 2008 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 12:35 30 Xem
60 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-007.95 Hyu 29 2016 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình 12:05 30 Xem
61 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-007.52 FordT 16 2017 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình 13:15 26
62 HTX ôtô Huế 75K-0432 Cou 29 2005 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 4:50 15 Xem
63 HTX ôtô Huế 75B-005.75 Merd 16 2003 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 5:30 15
64 HTX ôtô Huế 75B-008.09 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 7:10 30 Xem
65 HTX ôtô Huế 75B-008.10 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:30 30 Xem
65 HTX ôtô Huế 75B-008.10 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:30 30 Xem
66 HTX ôtô Huế 75B-014.43 Hyu 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:40 15 Xem
68 HTX ôtô Huế 75B-015.96 FordT 16 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 11:00 30 ID 67, 75B-008.29 ngừng Xem
70 HTX ôtô Huế 75B-008.28 Thaco 29 2016 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 10:30 30 ID 69 75B-006.65 ngưng Xem
71 HTX ôtô Huế 75B-011.92 FordT 32 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 5:35, 5:40, 5:50 30 Xem
72 HTX ôtô Huế 75B-008.35 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:10, 6:30 30 Xem
73 HTX ôtô Huế 75B-000.89 Toyota 16 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:40, 6:50 30
74 HTX ôtô Huế 75B-012.54 FordT 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:40, 6:50 30 Xem
75 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.49 Cou 2 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 11:30 30 Xem
76 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.18 Hyu 29 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 12:00 30 Xem
78 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73L-7155 Cou 29 2015 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 13:00 30 Xem
80 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.14 Hyu 29 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 14:00 30 Xem
81 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-002.56 Cou 29 2009 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 14:30 30 Xem
82 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-006.24 FordT 16 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 15:00 40 Xem
83 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.53 Thaco 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 15:30 30 Xem
85 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73L-8647 Thaco 29 2015 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 16:00 30 ID 84 73B-000.05 dự phòng Xem
87 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-008.13 Cou 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 16:30 30 ID 86 73B-009.34 dự phòng Xem
89 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-005.09 Toyota 16 2014 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 17:15 30 Xem
90 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75H-5956 Hyu 25 2003 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 4:50 15
91 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.75 FordT 16 2011 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:00 15
92 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-004.43 FordT 16 2006 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 6:30, 9:00 26 Xem
94 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-004.47 Cou 29 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:05 26 ID 93 Ngưng
95 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.31 FordT 16 2018 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 9:00, 9:20 26 Xem
96 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-015.46 FordT 16 2016 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:00, 9:20 15 Xem
97 Công ty CP Vận tải Ô tô & DV TH TT.Huế 75B-012.92 FordT 16 2018 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 7:20 26 Xem
98 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-007.32 Merd 15 2005 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 8:15 26 Xem
99 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-004.83 FordT 16 2017 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 11:45 26 Xem
101 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-007.40 Thaco 29 2016 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 15:45 26 ID 100 73B-006.04 Ngưng Xem
102 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-003.40 FordT 16 2016 Bến xe Tiến Hoá - Quảng Bình 16:15 26 Xem
104 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-008.20 FordT 16 2013 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình 12:10 30 ID 103 73B-009.42 ngừng Xem
106 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-005.75 FordT 16 2017 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 12:00 26 ID 105 73B-009.20 ngừng Xem
107 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-007.46 FordT 16 2016 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 12:30 26
108 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-005.92 FordT 16 2012 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 14:30 26 Xem
109 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-008.58 Merd 16 2005 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 15:15 26 Xem
110 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-009.89 FordT 16 2017 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 13:30 26
111 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-008.87 Merd 16 2005 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 15:30 26
112 HTX ôtô Huế 75B-011.48 FordT 16 2015 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 5:15, 6:00 30 Xem
114 HTX ôtô Huế 75B-010.00 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:00, 7:30 30 Xem
116 HTX ôtô Huế 75B-006.94 Merd 16 2007 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 9:00 20 Xem
117 HTX ôtô Huế 75B-007.50 Toyota 16 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 10:00 30 Xem
66 HTX ôtô Huế 75B-014.43 Hyu 16 2018 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 9:40 15 Xem
119 HTX ôtô Huế 75B-016.58 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:30, 8:00 30 ID 118 đã nhập ID 66 Xem
120 HTX ôtô Huế 75B-006.84 Cou 29 2015 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 12:00 30 Xem
121 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-006.04 FordT 16 2008 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 05:15, 5:45 30 Xem
122 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-011.37 FordT 16 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 7:00, 8:00 30 Xem
123 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73L-8846 Merd 16 2009 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20,16:00 30 Xoay vòng hằng ngày Xem
124 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-006.26 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
125 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-005.88 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
126 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-007.60 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
127 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-001.68 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:20 26 Xem
128 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-009.01 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:30 30 Xem
129 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-006.93 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:00 30 Xem
132 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-010.43 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng) Xem
133 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-008.18 Cou 29 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 Chạy xoay vòng Xem
123 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73L-8846 Merd 16 2009 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20,16:00 30 Xoay vòng hằng ngày Xem
124 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-006.26 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
125 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-005.88 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
126 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-007.60 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 14:20, 15:00, 15:20, 16:00 30 Chạy xoay vòng Xem
127 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-001.68 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:20 26 Xem
128 Hợp tác xã cơ khí và vận tải Ôtô Huy Hoàng 73B-009.01 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:30 30 Xem
129 Hợp tác xã dịch vụ hổ trợ vận tải Nam Gianh 73B-006.93 FordT 16 2016 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 13:00 30 Xem
132 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-010.43 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng) Xem
254 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-002.42 FordT 16 2019 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 30 Xoay vòng bi Xem
132 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-010.43 FordT 16 2018 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 ID 130, 131 ngưng (Chạy xoay vòng) Xem
133 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-008.18 Cou 29 2017 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16:40, 17:00, 17:20, 17:40 28 Chạy xoay vòng Xem
135 Công ty dịch vụ vận tải Tiến Đạt 73B-003.26 FordT 16 2014 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 12:30 26 ID: 134, 73B-002.04 ngừng
137 HTX ôtô Huế 75H-7967 FordT 16 2004 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 6:50 30 ID:136, 73B-008.56 ngừng Xem
138 HTX ôtô Huế 75B-004.31 FordT 16 2008 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 7:15 30 Xem
140 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-002.95 FordT 16 2009 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:00 30 ID: 139, 73L-9278 ngừng
141 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-001.62 Cou 29 2014 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 12:30 2014 Xem
142 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73L-8895 FordT 16 2006 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 13:15 15 Xem
143 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-008.41 Cou 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 13:15 15 Xem
145 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-008.78 FordT 16 2015 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:00 30 ID: 144, 73B-001.22 ngừng Xem
146 Htx Ô Tô Vận Tải Hành Khách Kiến Giang 73B-009.04 FordT 16 2015 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 15:30 30 Xem
260 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-004.26 Merd 16 2010 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 8:45 30 Xem
148 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-008.36 Cou 29 2016 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 10:15 15 ID: 147, 73B-004.01 ngừng Xem
149 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-001.58 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:45 15 Xem
269 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-010.25 Hyu 16 2019 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 11:45 15 Xoay vòng xe 73B-001.58 Xem
150 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-003.43 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:45 15 Xem
153 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73L-6803 FordT 16 2004 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 16:15 15 ID:152, 73B-005.85 ngừng Xem
154 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-008.09 Thaco 29 2012 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 16:15 15 Xem
156 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-007.34 Cou 29 2013 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 17:00 15 Xem
157 Công Ty Tnhh Tm Và Vt Hoàng Chung 73B-000.38 Cou 29 2013 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:15 13
259 Công Ty Tnhh Tm Và Vt Hoàng Chung 73B-010.34 FordT 16 2019 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:15 13
159 HTX ôtô Huế 75B-0009.21 Kia 15 2002 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 06:45 30
160 HTX ôtô Huế 75B-006.13 Merd 16 2006 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 07:30 30
161 HTX ôtô Huế 75B-007.90 Toyota 16 2016 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 08:13 30 Xem
163 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-003.31 FordT 16 2005 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 14:45 30 Xem
164 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74K-7113 Merd 16 2000 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 15:45 30 Xem
270 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-006.18 Thaco 29 2019 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 14:45, 15:45, 16:20 5 Dự phòng
165 Hợp tác xã Ôtô Vĩnh Linh 74B-001.36 FordT 16 2004 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 16:20 30 Xem
166 Hợp tác xã Ôtô VT HK Vĩnh Linh 74B-005.36 Toyota 16 2007 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 12:15 14
168 Công ty cổ phần xe khách Huế (tuyến Lao Bảo) 75K-3645 FordT 16 2009 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 07:00 30 Xem
169 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.92 FordT 16 2014 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 05:30 30 Xem
170 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-006.25 FordT 16 2014 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 06:30 30
171 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75K-1625 FordT 16 2006 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 08:00 30 Xem
172 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-008.75 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00 30 Xem
173 HTX ôtô Huế 75B-006.96 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 06:00 30 Xem
174 HTX ôtô Huế 75B-009.67 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 07:30 30 Xem
177 HTX ôtô Huế 75B-016.47 Hyu 16 16 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 09:00 30 ID 176 ngưng Xem
178 HTX ôtô Huế 75K-4744 FordT 16 2010 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 09:30 30 Xem
179 HTX ôtô Huế 75B-011.17 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 13:40 30
180 HTX ôtô Huế 75B-008.15 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 16:00 30 Xem
181 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-005.70 FordT 16 2016 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
182 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-004.50 Hyu 16 2018 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 Chạy xoay vòng Xem
183 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-002.70 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
184 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-005.40 Cou 29 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
186 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-004.25 FordT 16 2015 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
187 Hợp tác xã vận tải Ôtô Lao Bảo 74B-006.62 Cou 29 2017 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 10:00,12:00, 12:30, 13:00, 15:00, 17:00 27 Chạy xoay vòng Xem
189 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-007.32 Hyu 16 2018 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 11h00 30 Xem
190 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-002.82 Cou 29 2015 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 14:00 24
191 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-005.37 Merd 16 2017 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 14:00 6 Xem
192 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-005.81 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30 Xem
195 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-004.55 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30 Xem
194 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-006.93 FordT 16 2017 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 16:35 30 Xem
195 Hợp tác xã vận tải Ôtô Thành Công 75B-000.84 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:20 30 Xem
196 HTX ôtô Huế 75K-5395 Merd 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
197 HTX ôtô Huế 75K-3051 Merd 16 2000 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 Chạy xoay vòng Xem
198 HTX ôtô Huế 75H-7155 Kia 16 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
199 HTX ôtô Huế 75K-1917 Kia 15 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
200 HTX ôtô Huế 75B-001.80 Merd 16 2004 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
201 HTX ôtô Huế 75K-3043 Kia 15 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
202 HTX ôtô Huế 75K-4956 FordT 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng Xem
204 HTX ôtô Huế 75H-4323 Merd 16 2000 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 21 Chạy xoay vòng
205 HTX ôtô Huế 75K-1616 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 06:40, 06:55, 07:10, 07:25, 07:40, 08:55, 09:10 Chạy xoay vòng Xem
206 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-5221 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng Xem
209 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-5460 Hyu 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng Xem
210 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75K-5182 Hyu 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng
211 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75H-6976 Hyu 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 09:25, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:25, 11:40, 12:00 12 Chạy xoay vòng Xem
231 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-002.11 FordT 16 2005 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12:30, 13:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 18 Xem
241 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-006.77 Merd 16 2003 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 20 Xem
113 HTX ôtô Huế 75B-004.20 FordT 16 2014 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 6:20’ 30
195 Hợp tác xã vận tải Ôtô Hướng Hoá 74B-004.55 FordT 16 2016 Bến xe Khe Sanh - Quảng Trị 15:00 30 Xem
282 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-007.74 Merd 16 2011 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14h00 15h00 16h00 17h00 Xoay vòng 20 Xem
271 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-007.59 Merd 16 2004 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14h00 15h00 16h00 17h00 Xoay vòng 20 Xem
244 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-002.47 Merd 16 2000 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14h00 15h00 16h00 17h00 Xoay vòng 20 Xem
242 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-002.53 FordT 16 2002 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị 14h00 15h00 16h00 17h00 Xoay vòng 20 Xem
238 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74K-6406 Kia 15 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
239 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-003.42 FordT 16 2011 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
240 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-005.17 FordT 16 2008 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
234 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-002.91 Merd 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
235 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-000.42 Merd 16 2004 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
236 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-000.34 Merd 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
233 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-004.98 Merd 16 2014 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 18 Xem
281 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-007.54 Merd 16 2006 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
229 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-003.14 FordT 16 2003 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
230 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-001.98 FordT 16 2005 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20
226 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-003.12 FordT 16 2008 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
227 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-002.97 Merd 16 2017 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20
223 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-001.41 Merd 16 2002 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
224 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74K-9645 Merd 16 2001 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
225 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-001.96 Merd 16 2004 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 12h30 13h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 Xoay vòng 20 Xem
207 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-002.00 Merd 16 1997 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 6h40,6h55 7h10,7h25 7h40,7h55 8h10,8h25 8h40,8h55 9h10 12 Xem
220 Hợp Tác Xã Vận Tải Du Lịch Tp.Huế 75B-004.64 Merd 16 2005 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị 9h25,9h40 9h55,10h10 10h25,10h40 10h55,11h10 11h25,11h40 12h00 Xoay vòng 12 Xem
175 HTX ôtô Huế 75H-7776 FordT 16 2005 Bến xe Lao Bảo - Quảng Trị 7:30 30
283 Công Ty TNHH MTV Thu Thương 75B-018.66 Thaco 34 2019 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:10 15 Xem
276 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-009.83 FordT 16 2016 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:45 30 Xem
152 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-005.85 Cou 29 2016 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 14:45 30
280 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-010.98 Hyu 16 2019 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình 17:00 30 Xem
277 Hợp tác xã Ôtô VT HK Vĩnh Linh 74B-007.90 Merd 16 2009 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 17:05 30 Xem
281 Hợp tác xã Ôtô Lý Hoà 73B-010.99 Hyu 16 2019 Bến xe khách Hoàn Lão - Quảng Bình 12:45 26
279 HTX ôtô Huế 75B-018.32 Merd 16 2019 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 8:20 30 Xem
254 Công ty CP vận tải Ôtô Quảng Bình 73B-00242 Thaco 16 2019 Bến xe Đồng Hới - Quảng Bình 16h40, 17h00 17h20, 17h40 Xoay vòng 28
287 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-009.61 Tran 42 2011 Bến xe Tiến Hóa - Quảng Bình 14:20 26 Xem
267 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 75B-01043 Merd 16 2016 Bến xe Tiến Hóa - Quảng Bình 15:15 26
252 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-017.59 Hyu 16 2012 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 7:45 26 Xem
286 Hợp tác xã DV vận tải Tiến Đạt TP.Huế 75B-009.96 Merd 16 2006 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 8:05 26 Xem
278 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-010.72 Thaco 29 2015 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 13:30 30 Xem
265 HTX ôtô Huế 75B-018.84 Hyu 29 2017 Bến xe Ba Đồn - Quảng Bình 10:00 11:00 30 Xem
285 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-010.64 Hyu 16 2019 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình 12:45 26 Xem
263 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-018.45 Thaco 36 2019 Bến xe TP.Vinh - Nghệ An 10:45 30 Xem
284 Công Ty TNHH MTV Thu Thương 75B-018.80 Thaco 34 2019 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:10 15
247 HTX ôtô Huế 20B-014.87 Thaco 41 2016 Bến xe Thượng Lý - Hải Phòng 16:00 30 Xem
272 Công ty NHẬT TUẤN 75B-018.63 Limo 22 2019 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 16:45 13
275 Công ty NHẬT TUẤN 75B-018.04 Limo 22 2019 Bến xe Bắc Ninh - Bắc Ninh 16:45 13
261 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hùng Hưng tuyến Phú Thọ) 75B-017.47 Thaco 36 2019 Bến Xe Hải Dương - Hải Dương 16:30 15 Xem
262 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hùng Hưng tuyến Phú Thọ) 75B-017.49 Thaco 36 2019 Bến Xe Hải Dương - Hải Dương 16:30 15 Xem
89 Hợp Tác Xã Vận Tải Krông Ana 47B-010.90 Thaco 42 2010 Bến xe Krông Ana - Đắk Lắk 12:30 5 Bình Hường Xem
159 Htx Vận Tải Hành Khách Lệ Ninh 73B-010.94 Toyota 16 2007 Bến xe Lệ Thủy - Quảng Bình Xem
227 HTX Vận tải ô tô Đông Hà 74B-002.26 Merd 16 2007 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị Xem
214 Công ty CP ô tô số 1 Quảng Trị 74B-003.35 FordT 16 2008 Bến xe khách Đông Hà - Quảng Trị Xem
234 HTX Vận tải ô tô Thị xã Quảng trị 74B-000.45 FordT 16 2009 Bến xe Quảng trị - Quảng Trị Xem
283 Công Ty TNHH MTV Thu Thương 75B-018.66 Thaco 34 2019 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:10 15 Xem
261 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hùng Hưng tuyến Phú Thọ) 75B-017.47 Thaco 36 2019 Bến Xe Hải Dương - Hải Dương 16:30 15 Xem
262 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hùng Hưng tuyến Phú Thọ) 75B-017.49 Thaco 36 2019 Bến Xe Hải Dương - Hải Dương 16:30 15 Xem
75 HTX ôtô Huế 75B-003.70 Merd 16 2010 Bến xe Hồ Xá - Quảng Trị 6:45 30 Nguyễn Thị Diệu Minh Xem
26 HTX ôtô Huế 75B-010.46 Thaco 46 2016 Bến xe Nam Thanh Hóa - Thanh Hóa 19:00 15
251 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75B-017.45 Thaco 46 2019 Bến xe Chợ Vinh - Nghệ An 7:00 30 Xem
32 HTX ô tô Huế (xe Sâm Hương tuyến Nước Ngầm Hà Nội) 75B-018.42 Thaco 32 2020 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội Xem
257 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Hoa Hồng tuyến Vĩnh Phúc) 75B-018.14 Thaco 34 2019 Bến xe Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc 16:15 12 Xem
15 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Toàn Đạt Thành tuyến Bắc Giang) 74B-008.38 Thaco 34 2019 Bến xe Bắc Giang - Bắc Giang 17:00 31 Xem
16 HTX VT ô tô Phú Lộc (xe Tiến Đạt Thành tuyến Bắc Ninh) 74B-000.09 Thaco 34 2021 Bến xe Bắc Ninh - Bắc Ninh 17:00 30 Xem
57 HTX ô tô Huế (xe Quang Dũng tuyến Vinh) 75F-000.06 Thaco 36 2020 Bến xe Chợ Vinh - Nghệ An Xem
55 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-011.58 FordT 16 2014 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình
64 Hợp tác xã vận tải hành khách Sông Gianh 73B-011.13 FordT 16 2019 Bến xe Đồng Lê - Quảng Bình
67 Hợp tác xã vận tải hành khách Phú Thành Tuyên Minh 73B-006.08 FordT 16 2019 Bến xe Quy Đạt - Quảng Bình
31 HTX Thăng Long 75B-000.78 Thaco 44 2015 Bến xe Nước Ngầm - Hà Nội 17:30 13 Xem
258 Công ty TNHH MTV phát triển bền vững Thiên Kim Ngân - Chi nhánh Huế 74F-000.71 Thaco 22 2022 Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên - Thái Nguyên 18:00 30 Xem
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp