Tiêu chí hoạt động

Ngày 14/4/2024 là ngày ghi dấu mốc lịch sử 30 năm hoạt động đối với Công ty cổ phần (CP) Bến xe Huế, cũng là dịp kỷ niệm gần 10 năm chuyển giao thế hệ lãnh đạo điều hành, quản lý. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Bến xe Huế nay đã trở thành một thương hiệu lớn, không chỉ trong lĩnh vực hoạt động vận tải nói riêng, mà còn đối với cộng đồng doanh nghiệp (DN) thành phố Huế nói chung.

❤️ Với tiêu chí hoạt động:

Phát triển nhanh và bền vững trên 3 trụ cột

“An toàn – Uy tín và Chất lượng”

Từ nền tảng vững chắc của thế hệ đi trước, cùng với trí tuệ và nhiệt huyết của thế hệ kế tiếp, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã lãnh đạo, điều hành, đưa DN vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tạo nên những dấu ấn trong chiến lược phát triển. Là Công ty có 07 thành viên Hội đồng quản trị và nhiều cổ đông, có bề dày 30 năm xây dựng và phát triển, sau gần 10 năm chuyển giao thế hệ, từ giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2021 đến nay, Công ty CP Bến xe Huế đã có bước phát triển nhanh và bền vững trên 3 trụ cột “An toàn, uy tín và chất lượng”.

Bến xe Huế hiện kinh doanh đa ngành nghề, trong đó cốt lõi là kinh doanh hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (quản lý khai thác các Bến xe trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế), tiếp đó là các dịch vụ  kinh doanh và bảo dưỡng liên quan, đại lý ô tô, phụ tùng, dịch vụ hỗ trợ khác liên quan vận tải và vận tải hàng hóa bằng đường bộ; hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con với 100% vốn góp từ các cổ đông Công ty. Từ khi được giao quyền điều hành, quản lý sang thế hệ thứ hai, Bến xe Huế đã có những bước đột phá, chuyển mình quan trọng và đạt những con số tăng trưởng ổn định, tạo việc làm với mức lương cho người lao động đạt trên 7 triệu đồng/người/tháng.

Trong giai đoạn kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập sâu rộng, hoạt động bến xe  đang mất dần lợi thế, thay vào đó rất cần những phương thức mới, đòi hỏi các doanh nghiệp (DN) cần có những thay đổi để bắt kịp xu thế. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), các Thành viên HĐQT cùng ban Lãnh đạo Công ty đã liên tục điều chỉnh phương thức hoạt động, trở thành đơn vị kinh doanh bến xe uy tín trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thế và lực mới trong hoạt động kinh doanh và kinh doanh dịch vụ hỗ trợ đã mở đường cho các hợp tác chiến lược dài hạn với nhiều đối tác, tập đoàn kinh tế lớn.

Với phương châm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và DN, Bến xe Huế đã khẳng định được vị thế trên thương trường. Khi DN đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đặc biệt là thêm một số ngành nghề mới như kinh doanh ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải khác, tới đây, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung xây dựng cho được mục tiêu phát triển; nghiên cứu sửa đổi điều lệ và quy chế nội bộ phù hợp với tình hình hiện nay. Để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển dài hạn, Công ty sẽ thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó trọng tâm là phát huy lợi thế phát triển kinh tế của tỉnh, tranh thủ sự tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, Bến xe Huế sẽ không ngừng mở rộng kinh doanh trên nền tảng phát huy thế mạnh của Công ty là vận tải tuyến cố định, xe buýt và các ngành nghề kinh doanh hỗ trợ, hoạt động đa ngành nghề trên 3 nhóm chính: thương mại, sản xuất, dịch vụ. Đồng thời, chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành; đổi mới, phát triển trên nền tảng kinh tế tri thức và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong xu thế hội nhập.

Có thể khẳng định, sau gần 10 năm chuyển giao, thế hệ điều hành thứ hai ở Công ty đang phát huy năng lực và trí tuệ để lãnh đạo Công ty phát triển, đưa thương hiệu Bến xe Huế lên một tầm cao mới. Hiện tại, Bến xe Huế cũng đã có thành viên thuộc thế hệ thứ ba tiếp tục cống hiến và làm việc tại ngôi nhà chung, cùng phát huy thế mạnh, chung sức đưa Bến xe Huế chinh phục những đỉnh cao mới.

30 năm - Chặng đường tuy chưa phải là dài nhưng nó cũng là một khoảng thời gian thử thách để thương hiệu “Bến xe Huế”chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng trên con đường hội nhập và phát triển. Bến xe Huế đã và đang hàng ngày đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh thông qua việc thu nộp ngân sách, tạo việc làm và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

💛 Các danh hiệu cao quý được trao tặng:

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Bến xe Huế đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính quyền Tỉnh Thừa Thiên Huế và Hiệp hội Vận tải, Bến xe Việt Nam trao tặng, điển hình gồm:

🔵 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số: 509/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2014.

🔴 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2012 và 2009 theo thứ tự tại quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 27/3/2013 và số 44/QĐ-KT ngày 13/4/2010.

⚫ Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Công ty cổ phần Bến xe Huế đã có thành tích xuất sắc trong 25 năm xây dựng và phát triển giai đoạn 1994-2019 theo quyết định số 831/QĐ-KT ngày 02/4/2019.

🔘 Bằng khen của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tặng Công ty cổ phần Bến xe Huế đã có thành tích đóng góp trong xây dựng và hoạt động Hội năm 2019 và là thành viên của Hiệp hội Vận tải ô tô Thừa Thiên Huế đã có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực quản lý hoạt động Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, theo lần lượt quyết định số 125/QĐ-HHVT ngày 29/11/2019 và quyết định số 17/QĐ-HHVT ngày 01/3/2024.

🔷 Tặng danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011 và năm 2012 theo lần lượt các quyết định số 683/QĐ-KT ngày 23/4/2012 và số 581/QĐ-KT ngày 27/3/2013. 

💠 Cờ thi đua của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tặng Công ty cổ phần Bến xe Huế là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua trong 02 năm 2022 và 2023 tại lần lượt các quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 và quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 28/12/2023.

🔶 Giấy khen từ Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Huế tặng Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Huế đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019" theo quyết định số 1060/QĐ-TƯ ngày 10/01/2020.

💎 Giấy khen từ Hiệp hội Bến xe khách Việt Nam tặng Công ty cổ phần Bến xe Huế đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của Hiệp hội Bến xe khách Việt Nam giai đoạn 2017-2022 số 11/HHBK ngày 30/10/2022.

💜 Đinh hướng hoạt động của Bến xe Huế trong tương lai:

- Quy hoạch tổng thể xây dựng đã được phê duyệt tại Chi nhánh Bến xe phía Nam.

- Quy hoạch tổng thể xây dựng đã được phê duyệt tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?