Gửi email đến chúng tôi

Vui lòng cung cấp các thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Please choose a username.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Văn phòng Công ty
97 An Dương Vương, An Đông, Tp Huế
0234 383 1068
Xí nghiệp Bến xe phía Nam
97 An Dương Vương, An Đông, Tp Huế
Xí nghiệp Bến xe phía Bắc
132B LýThái Tổ, An Hòa, Tp Huế
Xí nghiệp Bến xe Quảng Điền
03 Hóa Châu, TT Sịa, Huế

Phản ánh hiện trường

Thu tiền xe cao hơn quy định

Ngày 12/11, tại hòm thư Điều hành ([email protected]) của Công ty cổ phần Bến xe Huế tại địa chỉ website: benxehue.vn, nhận được phản ánh của hành khách vào hồi 18h10 cùng ngày phản ánh về hiện tượng thu tiền xe cao hơn quy định.

Thu tiền nhà vệ sinh

Tự hỏi vì sao Đà Nẵng vẫn hơn Huế về cách đặt vấn đề: Nhà vệ sinh tại bến xe Đà Nẵng là miễn phí, Đà Nẵng có ứng dụng cho phép người đi đường vệ sinh trong nhà hàng, khách sạn miễn phí. Riêng Huế thì tại bến xe phía Nam nhà vệ sinh ghi là “công cộng” nhưng vào tiểu tiện cũng thu 3.000đ. “ Mỗi một động thái nhỏ sẽ làm Huế đẹp lên hoặc xấu đi” chính là đó.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?