Dự kiến chuyến xe cuối cùng tại 03 bến

Dự kiến chuyến xe cuối cùng tại 03 bến.

Tại Bến xe phía Nam: Điện thoại  3823817 - 3825070 - 3813226

TUYẾN LIÊN TỈNH

TT

Tuyến

Giờ

Ngày xuất bến

Đơn vị đảm nhận

1

TP Hồ Chí Minh

7h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

Công ty TNHH Minh Phương

2

Đà Lạt

12h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX dịch vụ vận tải Đà Lạt

3

Buôn Mê Thuột

16h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX vận tải ôtô TP Huế

4

Nha Trang

14h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

Công ty TNHH VT Liên Hưng

5

Quy Nhơn

6h45

24/01/2020(30 tháng chạp AL)

Công ty TNHH VT Trường Thịnh

6

Gia Lai

17h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX vận tải cơ khí Diên Hồng

7

Kon Tum

18h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

Công ty TNHH Minh Quốc

8

Bình Phước

10h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

Công ty TNHH Quốc Thưởng

9

Đà Nẵng

14h00

24/01/2018(30 tháng chạp AL)

HTX vận tải Hải Vân

TUYẾN NỘI TỈNH

10

A Lưới

6h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

Công ty TNHH Phúc Đạt

11

Lăng Cô

14h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX vận tải ôtô TP Huế

TUYẾN LIÊN VẬN QUỐC TẾ

12

Viêng Chăn

9h30

19/01/2020(25 tháng chạp AL)

Công ty VTK Thủ Đô Viêng Chăn

13

Savannakhet

8h00

19/01/2020(25 tháng chạp AL)

Công ty SC & VTK Savannakhet

14

Păk Sê

6h00

19/01/2020(25 tháng chạp AL)

Công ty xe khách Sen Cha Lơn

15

Thà Khẹt

8h30

19/01/2020(25 tháng chạp AL)

Công ty TNHH VTK Kôichalơnxuc

16

Attapư

6h30

19/01/2020(25 tháng chạp AL)

Công ty CPVT & DVTH TT Huế

 

 

* Tại Bến xe phía Bắc: Điện thoại 0234.3522716 – 02346385555

TT

Tuyến

Giờ

Ngày xuất bến

Đơn vị đảm nhận

01

Quảng Ninh

06h30

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

Cty TNHH TM Đức Phúc

02

Hà Nội

17h00

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

Cty Cp Xe Khách Thừa Thiên Huế

03

Hải Phòng

15h00

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

HTX vận tải Ô Tô Huế.

04

Phú Thọ

16h45

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

HTX vận tải Ô tô Phú Lộc

05

Thái Nguyên

15h45

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

HTX vận tải Ô tô Phú Lộc

 

Vĩnh Phúc

17h00

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

HTX vận tải Ô tô Phú Lộc

 

Bắc Giang

16h15

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

HTX vận tải Ô tô Phú Lộc

06

Thanh Hóa

19h00

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

HTX vận tải Ô Tô Huế.

07

Đô Lương

05h45

22/01/2020(28 tháng chạp AL)

HTX VT Ô tô Thành An

09

Vinh

22h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX bình minh

10

Hà Tỉnh

12h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

Công ty TNHH Sơn Mỹ

11

Quy Đạt

12h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX ôtô Phú Thành Tuyên Minh

12

Đồng Lê

12h35

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX VT ôtô Sông Gianh  Q.Bình

13

Tiến Hóa

11h45

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX VT ôtô Sông Gianh  Q.Bình

14

Ba Đồn

11h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

.HTX VT ôtô Sông Gianh Q.Bình

15

Hoàn Lão

11h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTXVT ôtô Lý Hòa Q.Bình.

16

Đồng Hới

12h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX vận tải Ô Tô Huế.

17

Lệ Thủy

14h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX VT ôtô Kiến Giang Q.Bình.

18

Hố Xá

12h15

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX VT ôtô hành khách Vĩnh Linh

19

Lao Bảo

09h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX ôtô Huế.

20

Khe Sanh

11h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX VT ôtô Hướng Hóa  Q.Trị.

21

Đông Hà

15h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX ôtô Đông Hà.

22

Quảng Trị

15h00

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX VT ôtô Thị Xã Q.Trị.

 

         * Tại Bến xe Quảng Điền: Điện thoại 0234.3775599

TT

Tuyến

Giờ

Ngày xuất bến

Đơn vị đảm nhận

1

TP Hồ Chí Minh

6h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

Công ty TNHH Minh Phương

2

Đà Nẵng

12h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX vận tải Hải Vân

3

Krông Ana

13h30

23/01/2020(29 tháng chạp AL)

HTX vận tải Krông Ana

 

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp