Tuyến xe đang hoạt động tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc - Quảng Điền (cập nhật)

Công ty cổ phần Bến xe Huế xin gửi đến quý hành khách thông tin các chuyến xe (được cập nhật thường xuyên các tuyến xe và nốt giờ khai thác khi có doanh nghiệp hoạt động trở lại) đang hoạt động vào các nốt giờ thường xuyên phục vụ tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc - Quảng Điền trực thuộc Công ty cổ phần Bến xe Huế, cụ thể các tuyến thường xuyên hoạt động tại các nốt giờ cụ thể như sau:

📌 Phòng vé Chi nhánh Bến xe phía Bắc xin liên hệ số: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣8️⃣4️⃣9️⃣0️⃣; Bộ phận Đăng tài: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣5️⃣2️⃣2️⃣7️⃣1️⃣6️⃣; Bộ phận An ninh: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣5️⃣8️⃣8️⃣4️⃣9️⃣1️⃣; Hotline Lãnh đạo Chi nhánh: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣6️⃣2️⃣8️⃣5️⃣5️⃣5️⃣5️⃣; Liên hệ đặt vé: 0️⃣8️⃣8️⃣8️⃣9️⃣4️⃣1️⃣0️⃣8️⃣0️⃣

1️⃣ TUYẾN ĐI VĨNH PHÚC

✔️ Nốt 16h15 hàng ngày ☑️ Hãng xe Hoa Hồng thuộc HTX vận tải ô tô Phú Lộc, Huế;

✔️ Nốt 16h30 hàng ngày ☑️ Hãng xe Tiến Đạt Thành thuộc HTX vận tải ô tô Phú Lộc, Huế.

2️⃣ TUYẾN ĐI BẾN NƯỚC NGẦM - HÀ NỘI

✔️ Nốt 18h15 hàng ngày ☑️ Hãng xe Hải Vy thuộc HTX vận tải ô tô Huế.

3️⃣ TUYẾN ĐI ĐỒNG LÊ - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải Sông Gianh, Quảng Bình khai thác thường xuyên 2 nốt:

➕ Nốt 12h10;

➕ Nốt 14h15.

4️⃣ TUYẾN ĐI QUY ĐẠT - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải Phú Thành - Tuyên Minh, Quảng Bình khai thác thường xuyên 2 nốt:

➕ Nốt 11h45;

➕ Nốt 12h05.

5️⃣ TUYẾN ĐI BA ĐỒN - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 4 nốt:

➕ Nốt 5h30;

➕ Nốt 8h30;

➕ Nốt 10h;

➕ Nốt 11h.

☑️ HTX vận tải Tiến Đạt khai thác thường xuyên 4 nốt:

➕ Nốt 4h45;

➕ Nốt 7h45;

➕ Nốt 8h05;

➕ Nốt 9h20.

☑️ HTX ô tô vận tải hành khách Sông Gianh, Quảng Bình khai thác thường xuyên 7 nốt từ 11h30 đến 16h, cách tầm 30 phút có 01 chuyến.

6️⃣ TUYẾN ĐI TIẾN HÓA - QUẢNG BÌNH

☑️ Công ty CP vận tải dịch vụ tổng hợp Thừa Thiên Huế khai thác thường xuyên nốt từ 8h15.

7️⃣ TUYẾN ĐI HOÀN LÃO - QUẢNG BÌNH

✔️ HTX Phú Thành Tuyên Minh khai thác thường xuyên nốt từ 12h00.

8️⃣ TUYẾN ĐI ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 2 nốt: 8h và 12h;

☑️ HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt, Huế khai thác thường xuyên 2 nốt 5h15 và 7h;

☑️ HTX cơ khí và vận tải ô tô Huy Hoàng, Quảng Bình khai thác thường xuyên 6 nốt từ 14h đến 16h40, cách tầm 35 phút có 01 chuyến.

9️⃣ TUYẾN ĐI LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH

☑️ HTX ô tô vận tải hành khách Kiến Giang, Quảng Bình khai thác thường xuyên 3 nốt: 12h, 14h và 15h30;

☑️ HTX vận tải hành khách Lệ Ninh, Quảng Bình khai thác thường xuyên 6 nốt từ 10h15 đến 17h30, cách tầm 01 giờ có 01 chuyến;

☑️ Công ty TNHH Thương mại và vận tải Hoàng Chung, Quảng Bình khai thác thường xuyên nốt từ 14h15.

🔟 TUYẾN ĐI HỒ XÁ - QUẢNG TRỊ

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 3 nốt:

➕ Nốt 6h45;

➕ Nốt 7h30;

➕ Nốt 8h15.

☑️ HTX vận tải hành khách Vĩnh Linh, Quảng Trị khai thác thường xuyên 2 nốt: 16h20 và 17h05.

1️⃣1️⃣ TUYẾN ĐI LAO BẢO - QUẢNG TRỊ

☑️ HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt, Huế khai thác thường xuyên 3 nốt:

➕ Nốt 5h30;

➕ Nốt 6h30;

➕ Nốt 8h.

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 4 nốt:

➕ Nốt 7h30;

➕ Nốt 9h00;

➕ Nốt 9h30;

➕ Nốt 16h00.

☑️ HTX Thanh Hoài - Quảng Trị khai thác thường xuyên 3 nốt:

➕ Nốt 10h30;

➕ Nốt 12h00;

➕ Nốt 17h00.

1️⃣2️⃣ TUYẾN ĐI KHE SANH - QUẢNG TRỊ

☑️ HTV vận tải ô tô Hướng Hóa - Quảng Trị khai thác thường xuyên 4 nốt:

➕ Nốt 14h;

➕ Nốt 15h;

➕ Nốt 15h30;

➕ Nốt 16h35.

1️⃣3️⃣ TUYẾN ĐI ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ

☑️ HTX vận tải ô tô Huế khai thác thường xuyên 2 nốt từ 7h đến 9h cách tầm 01 giờ có 01 chuyến; 

☑️ HTX vận tải du lịch Thành phố Huế khai thác thường xuyên 2 nốt từ 10h và 12h00 cách tầm 01 giờ có 01 chuyến;

☑️ Công ty cổ phần ô tô số 1 Quảng Trị khai thác thường xuyên 1 nốt 12h30;

☑️ HTX vận tải ô tô Đông Hà - Quảng Trị khai thác thường xuyên 3 nốt từ 13h30 đến 17h cách tầm 01 giờ có 01 chuyến.

1️⃣4️⃣ TUYẾN ĐI QUẢNG TRỊ

☑️ HTX vận tải ô tô thị xã Quảng Trị khai thác thường xuyên 1 nốt 15h.

1️⃣5️⃣ TUYẾN ĐI VIỆT TRÌ - PHÚ THỌ 

☑️ Công ty TNHH MTV Thu Thương Huế (nhà xe Quang Dũng) khai thác thường xuyên nốt từ 16h00; 

☑️ HTX vận tải Phú Lộc Huế (nhà xe Hùng Hưng) khai thác thường xuyên nốt từ 16h45.

1️⃣6️⃣ TUYẾN ĐI BẮC NINH

✔️ Nốt 16h30 hàng ngày ☑️ Hãng xe Nhật Tuấn thuộc Công ty TNHH MTV Nhật Tuấn.

1️⃣7️⃣ TUYẾN ĐI BẮC GIANG

✔️ Nốt 16h30 hàng ngày ☑️ Hãng xe Toàn Đạt Thành thuộc HTX ô tô Phú Lộc Thừa Thiên Huế.

1️⃣8️⃣ TUYẾN ĐI THÁI NGUYÊN

✔️ Nốt 16h30 hàng ngày ☑️ Hãng xe Thanh Liễu thuộc HTX ô tô Phú Lộc Thừa Thiên Huế.

1️⃣9️⃣ TUYẾN ĐI VINH

☑️ HTX vận tải ô tô Huế (nhà xe Quang Dũng) khai thác thường xuyên nốt từ 10h45, 20h; 

☑️ HTX dịch vụ vận tải Tiến Đạt (nhà xe Dưỡng Huế) khai thác thường xuyên nốt từ 10h15 và 21h45;

☑️ HTX vận tải Bình Minh (nhà xe Quân Hoàn) khai thác thường xuyên nốt từ 12h45;

☑️ Công ty TNHH MTV Bảo Khanh (nhà xe Bảo Yến) khai thác thường xuyên 2 nốt: 21h30 và 22h.

2️⃣0️⃣ TUYẾN ĐI QUẢNG NINH

☑️ Công ty TNHH TM Đức Phúc (nhà xe Đức Phúc) khai thác thường xuyên nốt 6h30. 

📌 Phòng vé Chi nhánh Bến xe Quảng Điền xin liên hệ số: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣7️⃣7️⃣5️⃣5️⃣9️⃣9️⃣; 

1️⃣ TUYẾN ĐI KRÔNG ANA

✔️ Nốt 12h45 hàng ngày ☑️ Hãng xe Bình Hường thuộc HTX Krông Ana.

Do diễn biến của dịch Covid phức tạp, lượng khách đi xe còn hạn chế nên kế hoạch xe chạy được cập nhật thường xuyên này tại Chi nhánh Bến xe phía Bắc - Quảng Điền có thể thay đổi theo thực tế ngày trong tháng chạy mà đơn vị vận tải vận doanh đảm nhận được. Qúy khách hàng có thể liên hệ các số điện thoại hỗ trợ tại Bến xe phía Bắc để biết chính xác thông tin chạy thực tế trong ngày. Trực ban phòng chống Covid-19 tại Bến xe Huế xin liên hệ số: 0️⃣2️⃣3️⃣4️⃣3️⃣8️⃣1️⃣3️⃣2️⃣2️⃣6️⃣ để cập nhật về tình hình các địa phương khôi phục hoạt động trở lại. Xin trân trọng cảm ơn quý hành khách đã quan tâm và đồng hành với Bến xe Huế trong suốt thời gian qua ♥️❤️💛💚💙💜💖❣️💕💘./.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp