Từ 10/10, phương tiện chạy tuyến cố định Bến xe phía Nam Huế - Bến xe Miền Đông vẫn hoạt động tại Bến xe Miền Đông hiện hữu

Theo văn bản đã ban hành số 10847/TB – SGTVT ngày 10/9/2020 của Sở Giao thông vận tải Hồ Chí Minh về việc đưa Bến xe Miền Đông mới vào hoạt động. Kể từ 00 giờ, ngày 10/10/2020 các tuyến cố định đi từ Bến xe Miền Đông hiện hữu đến các bến xe từ tỉnh Quảng Trị trở ra đến các tỉnh phía Bắc sẽ hoạt động và thực hiện giờ xuất bến tại Bến xe Miền Đông mới, không bao gồm tuyến cố định tại Bến xe phía Nam Huế.

    Danh sách các tuyến theo quy hoạch và các tuyến đang hoạt động tại Bến xe Miền Đông hiện hữu sẽ hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới, gồm danh sách sau và không bao gồm tuyến cố định xuất phát tại Bến xe phía Nam Thừa Thiên Huế:

    Chi tiết thông báo số 10847/TB-SGTVT của Sở GTVT TP.HCM về thông báo đưa Bến xe Miền Đông mới vào hoạt động download tại đây.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0918826600
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp