Bổ nhiệm Tổ phó Tổ quản lý Vận tải - Dịch vụ phụ trách Thống kê - Kế toán tại Chi nhánh Bến Bắc

Thực hiện theo Quyết định bổ nhiệm cán bộ số 04/QĐ-BNCB ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Công ty cổ phần Bến xe Huế, chi nhánh Bến xe phía Bắc vừa được bổ nhiệm đồng chí: Trương Thị Mỹ Trang làm Tổ phó Tổ quản lý Vận tải - Dịch vụ phụ trách Thống kê - Kế toán tại Chi nhánh bắt đầu từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 trong thời hạn bổ nhiệm là 01 năm, đến hết ngày 29 tháng 02 năm 2024. 

Ảnh sưu tầm trên Internet.

Các ông (bà) Phó Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban, Giám đốc Chi nhánh Bến xe phía Bắc, trưởng các phòng ban liên quan và bà Trương Thị Mỹ Trang căn cứ quyết định thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. Chi tiết Quyết định tại hình đính kèm.

Công việc của Tổ phó Tổ quản lý Vận tải - Dịch vụ phụ trách Thống kê - Kế toán là người chịu trách nhiệm theo dõi và quản lý tình hình tài sản, kinh doanh của Chi nhánh. Đặc thù của công việc này là minh bạch, rõ ràng và chính xác từng con số cụ thể để đối chiếu với sổ sách của doanh nghiệp. Vì thế cán bộ làm bộ phận thống kê - kế toán có vai trò quan trọng đối với Chi nhánh nói riêng và doanh nghiệp nói chung.

nhân viên thống kê
Bộ phận Thống kê - Kế toán làm công việc gì?

Thống kê kinh doanh

 • Đốc thúc các bên kịp thời gian và tiến độ kinh doanh, giao hàng.
 • Phân tích và đề xuất cải tiến báo cáo thống kê khi cần thiết.
 • Chủ yếu tập trung làm việc với số liệu liên quan đến kinh doanh như sản lượng, thu chi, tồn kho, nhập xuất, v.v. 
 • Liên tục cập nhật, tổng kết, báo cáo số liệu thu thập trong quá trình kinh doanh.
 • Xử lý, khắc phục những sự cố có thể xảy ra.
 • Hợp tác với các phòng ban có thẩm quyền thực hiện thống kê định kỳ.
 • Thực hiện quy trình tổng kết cuối tháng/quý/năm để kết luận giao ban kế hoạch kinh doanh.

Kế toán dữ liệu

 • Nhận xét và phân tích số liệu thông qua các biểu độ và báo cáo đã đưa ra.
 • Đề xuất hướng giải quyết hoặc cách phát triển, chiến lược cải thiện cho Chi nhánh.
 • Thống kê làm việc trực tiếp với những số liệu liên quan đến sản phẩm và khách hàng như chi phí sản xuất, số liệu bán hàng, khách hàng, v.v. 
 • Lưu trữ số liệu, dữ liệu gọn gàng, có hệ thống vào phần mềm thống kê.
 • Phân tích dữ liệu và làm báo cáo tổng kết theo kỳ.
 • Xác định độ tin cậy, chính xác của kết quả phân tích.
 • Đưa các số liệu đã thống kê, số liệu kế toán thể hiện dưới dạng biểu đồ, bảng tính để trực quan hóa dữ liệu.

Hy vọng trong vị trí mới, đồng chí sẽ phối hợp với cán bộ trong bộ phận có nhiều đóng góp, hỗ trợ cho Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng bộ phận tại Chi nhánh, giúp cải thiện chất lượng phục vụ, đưa ra những sáng kiến kinh nghiệm nhằm tạo nhiều động lực mới, nâng cao hình ảnh Chi nhánh nói riêng và Công ty cổ phần Bến xe Huế nói chung trong lòng hành khách, đơn vị vận tải và các đối tác khác là chủ phương tiện, các chủ mặt bằng kinh doanh, hành khách qua Bến xe./.

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?