Tin doanh nghiệp

Thông báo về việc ký kết hợp đồng kinh tế vận tải năm 2024

Hợp đồng kinh tế vận tải giữa Công ty Cổ phần Bến xe Huế và các Doanh nghiệp vận tải hằng năm sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2023, để tiếp tục cho hoạt động vận tải giữa hai đơn vị trong năm mới 2024, Công ty Cổ phần Bến xe Huế kính thông báo đến các Doanh nghiệp vận tải hình thức ký kết hợp đồng kinh tế vận tải năm 2024 thực hiện theo nội dung tại thông báo số 34/TB-BX ngày 20/12/2023, cụ thể như sau:

Tổng kết, đánh giá thực hiện phong trào thi đua-khen thưởng năm 2023 của Khối DV-TM 3 vào 9h ngày 11/12

Ngày 07 tháng 12 năm 2023, Trưởng khối thi đua Dịch vụ - Thương mại 3 (DV-TM) năm 2023 (Công ty cổ phần Bến xe Huế) gửi giấy mời số 03/2023/GM-KTĐDVTM3 đến các đơn vị trong khối thi đua DV-TM đến tham gia Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua-khen thưởng năm 2023 vào lúc 9h ngày 11/12/2023 tại Hội trường Công ty CP Bến xe Huế - 97 An Dương Vương, P.An Đông.

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023 trước ngày 05/12

Thực hiện công văn số 1171-CV/TU ngày 17/11/2023 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023, Đảng uỷ yêu cầu các Chi bộ triển khai thực hiện một số nội dung trong thông báo số 56-TB/ĐUBX ngày 27/11/2023.

Hội nghị song phương thường niên về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Lào năm 2023 tổ chức từ ngày 21-22/11/23

Công ty cổ phần (CP) Bến xe Huế nhận được văn bản số 7438/CĐBVN-QLVT.PT&NL ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Cục đường bộ Việt Nam về việc mời tham dự Hội nghị song phương thường niên về vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Lào năm 2023 từ ngày 21/11/2023 đến ngày 22/11/2023.

Tập huấn nhiều chuyên đề cho cán bộ công đoàn cấp thành phố năm 2023

Nhằm nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn cấp Thành phố đáp ứng yêu cầu của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố mở lớp tập huấn cán bộ công đoàn năm 2023 vào ngày 31/10/2023 theo nội dung thông báo số 07/LĐLĐ ngày 18/10/2023.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?