Tin doanh nghiệp

Bổ sung thông tin CBCNV cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

Công ty cổ phần Bến xe Huế nhận được công văn số 1466/BHXH-QLT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2023. Trong đó, yêu cầu trước ngày 25/12/2022, dữ liệu đối tượng tham gia BHYT tại đơn vị do cơ quan BHXH chuyển đến cần hướng dẫn người lao động rà soát, bổ sung các thông tin còn thiếu.

Thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục ĐBVN trước 15/12

Thực hiện văn bản số 155/CĐBVN-QLVT,PT&NL ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN). Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thừa Thiên Huế đã có văn bản số 1924/SGTVT-VTPT ngày 07/11/2022 về thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục ĐBVN xong trước ngày 15/12/2022.

Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên tháng 11/2022

Ngày 21/11/2022, Đảng bộ Công ty cổ phần Bến xe Huế nhận được công văn số 142-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Huế về việc tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tháng 11/2022 diễn ra vào 7h45 sáng ngày 23/11 theo nội dung giấy mời.

Kỷ niệm 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2012 - 09/11/2022)

Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp