Quy định về số cổ phần ưu đãi và cam kết; Tiêu chí xác định là cán bộ trình độ cao.

Đại hội Công đoàn diễn ra vào lúc 19h00 ngày 02/6/2015 đã đi đến thống nhất cao để trình lên Lãnh đạo Công ty ....

sử dụng số lao động ở lại Công ty cổ phần được tối đa, giúp tạo công ăn việc làm cho cán bộ đã gắn bó với đơn vị, đồng lòng gắn kết giữa người lao động với Công ty khi đơn vị chuyển qua mô hình hoạt động mới là hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.

Qua đó, đã thông qua Đại hội để xác định số cổ phần ưu đãi (được mua 100 cổ phần cho mỗi năm công tác, tính số chẵn từ thời điểm vào làm đến thời điểm tháng 06/2015) và tiêu chí xác định cán bộ công nhân viên trình độ cao (được phép mua tối đa 5000 cổ phần khi thỏa mãn 1 trong các tiêu chí bên dưới) như sau:

+ Tiêu chí 1: áp dụng cho cán bộ đã qua đào tạo từ cao đẳng trở lên, đã làm việc tại đơn vị tối thiểu 01 năm. Số lượng thỏa mãn: 37 cán bộ.

+ Tiêu chí 2: cán bộ là giám đốc, phó giám đốc, tổ trưởng, tổ phó (hoặc từng đảm nhiệm các chức vụ trên còn công tác tại đơn vị) có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị từ 03 năm trở lên. Thỏa mãn: 16 cán bộ.

+ Tiêu chí 3: Cán bộ có số năm làm việc trên 10 năm với đơn vị. SL: 8 cán bộ.

+ Tiêu chí 4: Cán bộ là chiến sỹ thi đua 1 trong 3 năm kể về trước. SL: 5 cán bộ.

Những cán bộ còn lại thuộc diện được phép mua tối đa 2000 cổ phần/10 năm cam kết.

Lưu ý: Đây là danh sách mới được lãnh đạo đơn vị thông qua (chưa trình lên Ban Chỉ đạo CPH) nên những cán bộ có thắc mắc hoặc thấy mình có đủ điều kiện cần bổ sung thuộc dạng cán bộ trình độ cao thì có thể liên lạc làm việc tại phòng Kế hoạch – Kinh doanh, gác 2 Bến xe phía Nam, đt: 054.3813340. Danh sách chi tiết, cán bộ có thể tham khảo tại Phòng Tổ chức - hành chính hoặc phòng Kế hoạch - Kinh doanh ở đơn vị.

 

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?