Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Nam Bến xe Núi Thành

Hình thức
Cố định
Thời gian
14h
Lộ trình
Bến xe Núi Thành - QL1A - Bến xe Phía Nam Huế và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe Bắc Trà My

Hình thức
Cố định
Thời gian
13h15
Lộ trình
Bến xe Bắc Trà My - QL1A - Bến xe phía Nam và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe Quảng Ngãi

Hình thức
Cố định
Thời gian
11h, 12h, 16h30
Lộ trình
Bến xe Quảng Ngãi - Hầm Hải Vân - QL1A – Bến xe phía Nam Huế và ngược lại.

Bến xe Phía Nam Bến xe phía nam Nha Trang

Hình thức
Cố định
Thời gian
14h, 15h30
Lộ trình
Bến xe Phía Nam Nha Trang - QL1A - Bến xe phía Nam Huế và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe KonTum

Hình thức
Cố định
Thời gian
18h30 (3 chuyến/tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía Nam - QL1 A - QL14B- Đường HCM - Bến xe Đức Cơ và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe Quảng Ngãi

Hình thức
Cố định
Thời gian
11h, 12h, 16h30
Lộ trình
Bến xe Quảng Ngãi - Hầm Hải Vân - QL1A – Bến xe phía Nam Huế và ngược lại.
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp