Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Nam Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station

Hình thức
Cố định
Thời gian
6:00
Lộ trình
Bến Nam - QL1 - Cửa khẩu La Lay - Bến Atapư

Bến xe Phía Nam Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station

Hình thức
Cố định
Thời gian
6:00
Lộ trình
Bến Nam - QL1 - Cửa khẩu La Lay - Bến Atapư

Bến xe Phía Nam Bến xe A Ta Pư - Attapeu Bus Station

Hình thức
Cố định
Thời gian
6:00
Lộ trình
Bến Nam - QL1 - Cửa khẩu La Lay - Bến Atapư

Bến xe Phía Nam Bến xe phía nam Nha Trang

Hình thức
Cố định
Thời gian
14h, 15h30
Lộ trình
Bến xe Phía Nam Nha Trang - QL1A - Bến xe phía Nam Huế và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe KonTum

Hình thức
Cố định
Thời gian
18h30 (3 chuyến/tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía Nam - QL1 A - QL14B- Đường HCM - Bến xe Đức Cơ và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe Quảng Ngãi

Hình thức
Cố định
Thời gian
11h, 12h, 16h30
Lộ trình
Bến xe Quảng Ngãi - Hầm Hải Vân - QL1A – Bến xe phía Nam Huế và ngược lại.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?