Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Bắc Bến xe Quảng Ninh

Hình thức
Cố định
Thời gian
6h30 (28 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía Bắc - QL1 - Bến xe Quảng Ninh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Thị Trấn Thái Nguyên

Hình thức
Cố định
Thời gian
16h30 (24 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe phía Bắc - QL1 - Bến xeThị trấn Thái Nguyên

Bến xe Phía Bắc Bến xe Yên Nghĩa

Hình thức
Cố định
Thời gian
16h30 (6 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
BX Phía Bắc Huế - QL1A (QL48 - Đường HCM) - Cao tốc Pháp Vân - Đường vành đai 3 trên cao - Bến xe Yên nghĩa, Hà Nội

Bến xe Phía Bắc Bến xe Nam Thanh Hóa

Hình thức
Cố định
Thời gian
18h, 19h
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - Bến xe Nam Thanh Hoá

Bến xe Phía Bắc Bến xe Đô Lương

Hình thức
Cố định
Thời gian
16h30, 17h45 (30 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - QL46 - QL7 - Bến Đô Lương

Bến xe Phía Bắc Bến xe TP.Vinh

Hình thức
Cố định
Thời gian
7h, 22h30 (15 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Vinh
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp