Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Nam Bến xe Quảng Ngãi

Hình thức
Cố định
Thời gian
11h, 12h, 16h30
Lộ trình
Bến xe Quảng Ngãi - Hầm Hải Vân - QL1A – Bến xe phía Nam Huế và ngược lại.

Bến xe Phía Nam Bến xe Cầu Hai

Hình thức
Cố định
Thời gian
7h10
Lộ trình
Bến xe phía Nam - QL1 - Cầu Hai và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe Miền Đông mới

Hình thức
Cố định
Thời gian
7h30, 8h00, 8h30, 9h00, 9h30, 10h00, 10h15 , 10h30, 11h30, 13h00, 14h15, 14h30, 15h00
Lộ trình
Bến xe phía Nam TP Huế - Hầm đường bộ Hải Vân - QL1A - Bến xe Miền Đông và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe An Sương

Hình thức
Cố định
Thời gian
9h, 15h30
Lộ trình
Bến xe phía Nam TP Huế - Hầm đường bộ Hải Vân - QL1A - Bến xe An Sương và ngược lại"

Bến xe Phía Nam Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt

Hình thức
Cố định
Thời gian
11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
Lộ trình
Bến xe phía Nam - QL1A - QL27C - Bến xe liên tỉnh Đà Lạt và ngược lại

Bến xe Phía Nam Bến xe khách Quy Nhơn

Hình thức
Cố định
Thời gian
6h45, 10h, 11h30, 14h30, 17h, 21h
Lộ trình
Bến xe TT Quy Nhơn - QL1D - QL1A - Bến xe phía nam Tp Huế và ngược lại
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp