Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Bắc Bến xe Bắc Giang

Hình thức
Cố định
Thời gian
17:00
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - Bến xe Bắc Giang

Bến xe Phía Bắc Bến xe Bắc Ninh

Hình thức
Cố định
Thời gian
17:00
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - Bến xe Bắc Ninh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Chợ Vinh

Hình thức
Cố định
Thời gian
21:30
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - Bến xe Chợ Vinh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Đồng Lê

Hình thức
Cố định
Thời gian
12:35
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - Bến xe Đồng Lê Quảng Bình

Bến xe Phía Bắc Bến xe Đồng Lê

Hình thức
Cố định
Thời gian
14:15
Lộ trình
Bến xe phía Bắc - QL1 - Bến Đồng Lê

Bến xe Phía Bắc Bến xe Quy Đạt

Hình thức
Cố định
Thời gian
11:45
Lộ trình
Bến xe phía Bắc - QL1 - Bến xe Quy Đạt
Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 088941080
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp