Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Bắc Bến xe Ba Đồn

Hình thức
Cố định
Thời gian
4h45, 4h50, 5h, 5h30, 5h40, 5h50, 6h, 6h10, 6h30, 6h40, 6h50, 8h05, 8h30, 9h, 9h20, 9h40, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Ba Đồn, Quảng Bình

Bến xe Phía Bắc Bến xe Ba Đồn

Hình thức
Cố định
Thời gian
4h45, 4h50, 5h, 5h30, 5h40, 5h50, 6h, 6h10, 6h30, 6h40, 6h50, 8h05, 8h30, 9h, 9h20, 9h40, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Ba Đồn, Quảng Bình

Bến xe Phía Bắc Bến xe Ba Đồn

Hình thức
Cố định
Thời gian
11h45, 12h05, 13h15, 14h45, 15h15 (mỗi nốt 26 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Ngã tư Sòng-Đường HCM - Bến xe Ba Đồn, Quảng Bình

Bến xe Phía Bắc Bến xe TP.Vinh

Hình thức
Cố định
Thời gian
7h30, 8h, 8h30 10h, 10h45, 12h45, 15h, 19h, 21h, 21h30
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Băc Vinh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Yên Nghĩa

Hình thức
Cố định
Thời gian
16h30, 17h15 (mỗi nốt 26 chuyến/01 tháng)
Lộ trình
BX Phía Bắc Huế - QL1A (QL48 - Đường HCM) - Bến xe Yên Nghĩa

Bến xe Phía Bắc Bến xe Lệ Thủy

Hình thức
Cố định
Thời gian
17:30
Lộ trình
Bến xe Phía bắc Huế - QL1 - Bến xe Lệ Thuỷ, Quảng Bình

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?