Tuyến xe tại Công ty cổ phần bến xe Huế

Bến xe Phía Bắc Bến xe Bắc Ninh

Hình thức
Cố định
Thời gian
17:00
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - Bến xe Bắc Ninh

Bến xe Phía Bắc Bến xe TP.Vinh

Hình thức
Cố định
Thời gian
21:30
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - Bến xe Vinh

Bến xe Phía Bắc Bến xe Đồng Lê

Hình thức
Cố định
Thời gian
12:35
Lộ trình
Bến xe phía Bắc Huế - QL1 - Bến xe Đồng Lê Quảng Bình

Bến xe Phía Bắc Bến xe Đồng Lê

Hình thức
Cố định
Thời gian
14:15
Lộ trình
Bến xe phía Bắc - QL1 - Bến Đồng Lê

Bến xe Phía Bắc Bến xe Quy Đạt

Hình thức
Cố định
Thời gian
11:45
Lộ trình
Bến xe phía Bắc - QL1 - Bến xe Quy Đạt

Bến xe Phía Bắc Bến xe Nước Ngầm

Hình thức
Cố định
Thời gian
17:30
Lộ trình

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?