Ưu đãi khi sử dụng xe buýt

Theo Điều 10 Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên như sau:

- Đối với dịch vụ công cộng về giao thông:

+ Học sinh, sinh viên được giảm giá vé tàu hỏa, xe ô tô buýt;

+ Đơn vị tham gia vận tải công cộng phát hành vé giảm giá cho học sinh, sinh viên khi học sinh, sinh viên xuất trình thẻ học sinh, sinh viên.

- Đối với dịch vụ công cộng về giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa:

+ Học sinh, sinh viên được giảm giá vé dịch vụ khi trực tiếp sử dụng các dịch vụ gồm: Bảo tàng, di tích lịch sử, thư viện, triển lãm;

+ Cơ sở văn hóa, giải trí phát hành vé giảm giá cho học sinh, sinh viên khi học sinh, sinh viên xuất trình thẻ học sinh, sinh viên.

- Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền quản lý.

- Học sinh, sinh viên là người khuyết tật được miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo tàng, di tích lịch sử, công trình văn hóa theo quy định tại Nghị định 28/2012/NĐ-CP.

Học sinh, sinh viên là đối tượng chính sách xã hội được miễn, giảm giá vé tàu theo quy định tại Nghị định 65/2018/NĐ-CP.

Cụ thể, khi sử dụng xe buýt do Công ty cổ phần Phương Trang quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, quý khách hàng thuộc đối tương trên được ưu đãi sử dụng trên các tuyến vận chuyển trong thành phố với giá ưu đãi 5.000 lượt/học sinh, sinh viên./.

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?