Bảo hiểm

Bảo hiểm hành khách khi di chuyển

Tại Việt Nam, quy định về bảo hiểm hành khách trên xe ô tô đã thay đổi trong thời gian gần đây. Từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam, bảo hiểm hành khách trên xe ô tô đã trở thành bắt buộc đối với các loại xe ô tô chở khách có tối thiểu từ 10 chỗ ngồi trở lên.

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?