Chế tài và biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website

Công ty cổ phần Bến xe Huế hiện đang áp dụng quy định tại Điều 11 Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2010 thì các biện pháp chế tài có thể được áp dụng đối với người có hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng bao gồm: chế tài hành chính, chế tài hình sự, chế tài dân sự và chế tài xử lý kỷ luật. Cụ thể bao gồm các chế tài như sau:

Ảnh sưu tầm trên Internet.

1. CHẾ TÀI HÀNH CHÍNH

 • Các hành vi vi phạm được chia thành các nhóm, gồm
 • Hành vi vi phạm về thông tin với người tiêu dung
 • Hanh vi vi phạm về hợp đồng giao kết với người tiêu dùng và điều kiện giao dịch chung
 • Hành vi vi phạm đối với một số hợp đồng khác
 • Hành vi vi phạm về bảo hành hàng hóa và vi phạm về trách nhiệm của hàng hóa có khuyết tật
 • Hành vi vi phạm về bảo vệ người tiêu dùng khác
 • Các biện pháp xử lý được chia thành 03 nhóm
 • Các biện pháp xử phạt chính: phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.
 • Các biện pháp xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm.
 • Các biện pháp khác phục hậu quả như: buộc tiêu hủy các tài liệu vi phạm có chứa đựng thông tin của người tiêu dùng; buộc cải chính công khai, buộc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu; buộc nộp vào ngân sách số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm,…

2. CHẾ TÀI HÌNH SỰ

 • Từ Điều 192 đến Điều 199 BLHS 2015 là những tội phạm được xác định là xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng
 • Tùy theo mức độ vi phạm, các hình phạt được chia thành 02 nhóm
 • Hình phạt chính: phạt tiền, cải tạo không giam giữ, tù có thời hạn, tù chung thân và tử hình
 • Hình phạt bổ sung: phạt tiền, cấm đảm nhận những chức vụ, cầm hanh nghề hoặc làm công việc nhất định.

3. CHẾ TÀI DÂN SỰ

 • Điều kiện áp dụng

Khác với chế tài hình sự và chế tài dân sự, để có thể áp dụng chế tài dân sự phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Phải có yêu cầu của bên bị xâm hại
 • Căn cứ vào từng hành vi vi phạm mà chế tài dân sự được áp dụng sẽ khác nhau. Ngoài ra, sự thỏa thuận giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cũng là một trong các căn cứ để lựa chọn áp dụng chế tài dân sự
 • Thông thường, chỉ có thể áp dụng chế tài dân sự đối với hành vi xâm phạ nếu còn trong thời hạn, thời hiệu do pháp luật dân sự quy định.
 • Các biện pháp chế tài dân sự
 • Buộc chấm dứt hành vi vi phạm
 • Buộc phải thực hiện các cam kết theo sự thỏa thuận đối với người tiêu dùng
 • Buộc phải bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng
 • Các hậu quả pháp lý khác.

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?