Hành Khách

Chế tài và biện pháp xử lý với các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên website

Công ty cổ phần Bến xe Huế hiện đang áp dụng quy định tại Điều 11 Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2010 thì các biện pháp chế tài có thể được áp dụng đối với người có hành vi xâm phạm quyền lợi của người tiêu dùng bao gồm: chế tài hành chính, chế tài hình sự, chế tài dân sự và chế tài xử lý kỷ luật. Cụ thể bao gồm các chế tài như sau:

Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch TMĐT

Công ty cổ phần Bến xe Huế cam kết bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ tại Việt Nam của các Chủ thể quyền theo các quy định của pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ. Cụ thể, đưa ra Quy trình phối hợp với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ rà soát và gỡ bỏ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn giao dịch TMĐT benxehue.vn như sau:

Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của hành khách

Theo Nghị định số 14/VBHN-BCT ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Bộ Công thương, cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng (hành khách đặt vé) trong lĩnh vực thương mại điện tử rất được coi trọng. Công ty cổ phần Bến xe Huế đã xây dựng chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan, cụ thể như sau:

Quyền và trách nhiệm của BQL website TMĐT benxehue.vn

Điều 33 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP, quy định thông tin về vận chuyển và giao nhận bao gồm thông tin phân định trách nhiệm của thương nhân (Công ty cổ phần Bến xe Huế) về cung cấp chứng từ hàng hóa trong quá trình giao nhận, cụ thể tại website TMĐT benxehue.vn có trách nhiệm như sau:

Quyền lợi và trách nhiệm của hành khách đặt vé

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, trong đó có quy định về website thương mại điện tử cần thông tin đến hành khách quyền lợi và trách nhiệm của mình khi thao tác trên website. Một số nội dung cần lưu ý, bao gồm:

Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp ...) trên website

Chính phủ ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP ngày 25/9/2021 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử, trong đó có quy định về website thương mại điện tử cần nêu rõ quyền và trách nhiệm của đối tác trên website. Một số nội dung cần thực hiện, bao gồm:

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?