Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch.

Danh mục mạng lưới tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc ban hành kèm theo Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018.

Bình luận

Vui lòng chọn bộ phận cần hỗ trợ bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất!
Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 088941080
Tìm kiếm câu trả lời ở Câu hỏi thường gặp