Triển khai thực hiện Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018 của Bộ GTVT về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc

Ngày 08/02/2018, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 317/QĐ-BGTVT Về việc Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến VTHK cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

Công ty cổ phần Bến xe Huế thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách được biết, nghiên cứu, đề xuất đăng ký khai thác tuyến theo quy định.

 

Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018 của Bộ Giao thông vận tải được tải: Tại đây.

Phụ lục chi tiết hoạt động tại Công ty cổ phần Bến xe Huế đính kèm tại đây.

 

 

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?