Thông tin về vận chuyển và giao nhận

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 52/2013/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 85/2021/NĐ-CP), thương nhân (Công ty cổ phần Bến xe Huế) phải công bố những thông tin sau về điều kiện vận chuyển và giao nhận áp dụng cho hàng hóa hoặc dịch vụ giới thiệu trên website:

a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:

Khi đặt vé thành công trên website https://benxehue.vn, hành khách vào tài khoản đã đăng ký, mục vé của tôi, click vào mã đơn vé đã đặt, hệ thống sẽ hiện ra thông tin vé xe khách gồm số điện thoại, email, số CCCD, ghi chú, giờ khởi hành, thông tin vé đặt khác và tổng tiền cần thanh toán. Hành khách cần cung cấp mã QR trên thông tin này để xác nhận thông tin giao hàng hiển thi và lấy vé nếu nhân viên xác thực rõ thông tin.

b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng:

Nhận vé tại các quầy uỷ thác bán vé Bến xe trước 1h xuất bến giờ xe xuất phát đã đặt vé thành công.

c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

Chưa xác định giới hạn.

Bình luận

Hỗ trợ khách hàng

Hỗ trợ mua vé
Z 0854441080
Hỗ trợ vận tải
Z 0898187299

Trợ lý AI

Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho bạn?